Styrelse


Styrelse

Mats Hilmersson - Styrelseordförande
Född 1956, Jur Kand vis Stockholms Universitet 1989. Advokat sedan 1994 med specialistkompetens inom arbetsrätt, börsrätt, bolagsrätt, entertainment och sport. Mats Hilmersson är delägare i Wistrand Advokatbyrå och arbetar bl. a. med rådgivning vid företagsförvärv, omstruktureringar och emissioner. Han har biträtt klienter vid offentliga erbjudanden, upprättande av emissions-prospekt mm. Mats arbetar även med löpande rådgivning för svenska och internationella företag inom färmst elektronik-, telekom-, samt hård- och mjukvarubranschen, särskilt i arbetsrättsliga frågor. Mats är styrelseledamot i flera svenska och internationella företag.

Marcos Jorge - Grundare och VD
Marcos är utbildad Civilekonom från Stockholms Universitets Marknadsakademi. Han är grundare till både Informentor och IC-Potential. Marcos har arbetat med medarbetar-, kundundersökningar och marknadsanalyser i snart 20 år. Marcos har specialiserat sig på utveckling av mätmetoder och utveckling av business intelligence system. Marcos har gedigen erfarenhet av stora projekt som t ex, AkzoNobel, Bankgirot, Avanza Bank, Martin & Servera och Volkswagen.

Håkan Djärv - Senior Partner
Utbildad civilingenjör inom Teknisk Fysik vad Uppsala Universitet. Håkan har arbetat med Internetprojekt sedan 1995 och har specialicerat sig på webbsystem som kräver hög prestanda. Håkan har varit teknikansvarig för projekt som AltaVista Nothern Europe, Evreka, Blocket och Emediate. Håkan har byggt IC-Potentials analysverktyg och arbetar nu som utvecklingschef på Hitta.se.

Peter Håkansson - Senior Partner
Utbildad Civilekonom från Stockholms Universitets Marknadsakademi med kompletterande studier i Psykologi. Peter var tidigare Nordisk försäljningschef på Panasonic och Sony. Nu är Peter VD på Euronics och han har även arbetat som VD på Creative Labs Sweden AB. Peter har lång erfarenhet av försäljning, affärsutveckling och strategifrågor.