IC-Potentials affärsidé

IC-Potential genomför kund- och medarbetarundersökningar i syfte att effektivisera kundens organisation och förbättra dess lönsamhet. Vi erbjuder IT-stöd genom hela arbetsprocessen. Vår arbetsmodell klargör kundernas utvecklingsbehov, aktiverar deras organisation i förändringsarbetet och stödjer förbättringsarbetet i rätt riktning.
IC-Potential erbjuder:

  • Pedagogiska gap-analyser mellan målgruppens förväntningar och upplevda värde
  • Affärsdrivna analysverktyg med smarta rapportmoduler
  • Effektiv benchmarking via interna och externa index
  • Webbaserade verktyg genom hela arbetsprocessen
  • Digitalt stöd i hela förändringsarbetet