Om oss
Anonymitet

Anonymitet

Ibland kan det vara känsligt att vara helt uppriktig i sina svar. Hur kan du som respondent veta att ingen kan läsa just dina svar?

När du har skickat in dina svar från undersökningen så lagras de i IC-Potentials databas. Hit har ingen av våra kunder tillträde och vi lämnar aldrig någonsin ut enskilda svar. Samtliga anställda på IC-Potential har skrivit på sekretessavtal och vi jobbar under strikta regler från vår branschorganisation ESOMAR.


Några vanliga frågor och svar:

Jag är den enda kvinnan/mannen på min avdelning. Om jag svarar så är det ju lätt att se just mina svar genom att använda uteslutningsmetoden?

När resultatet analyseras används ett webbaserat analysverktyg. Analysverktyget har en säkerhetsspärr som gör att man inte kan se resultatet för alltför små grupper. Hur små grupperna får vara varierar mellan uppdragen, vanligtvis handlar det om fem personer.

I korthet innebär det att ingen hos våra uppdragsgivare kan bryta ned resultatet i mindre grupper än det tillåtna. Dina svar är alltid en del av en större helhet.

Vem har tillgång till svaren?

Vi erbjuder våra uppdragsgivare tillgång till svaren via vårt analysverktyg. I analysverktyget finns inga kopplingar till eventuella e-postadresser eller inloggningsuppgifter och man kan inte se svaren från mindre grupper än det tillåtna (se ovan).

Känner du dig fortfarande osäker?

Kontakta oss gärna på 08-410 809 00 eller via e-post så berättar vi mer. Vi garanterar din anonymitet och integritet!


IC-Potential AB | Bredgränd 5, 111 30 Stockholm | Telefon 08 - 410 809 00 | E-post: info@ic-potential.com