Anoto tecknar avtal med analys- och programvaruföretaget IC-Potential

Anoto har tecknat ett avtal med analys- och programvaruföretaget IC-Potential om leverans av medarbetarundersökningar och analyssystem. Samarbetet omfattar samtliga medarbetare i både Sverige och internationellt.

Börsnoterade Anoto har efter en upphandling valt IC-Potentials koncept för medarbetarundersökningar med analysprogramvaran HumanPotential™. Programvaran genererar chefsrapporter med prioriteringslistor, guider och stöd för digitalt förändringsarbete.

"IC-Potentials visuella gapmetodik ger vår organisation större förståelse och insikt till undersökningsresultatet. Tydligheten skapar ett engagemang i utvecklingsarbetet och gör det enkelt för medarbetare och chefer att ta ett ansvar för sitt resultat. Analysprogramvaran visar vad som driver våra olika medarbetare och vilka aktiviteter vi behöver fokusera på i våra handlingsplaner”, säger Anna Liffner, Personalchef på Anoto.

"Anoto Group är ett internationellt bolag som är världsledande inom digital penn- och pappersteknologi och är skapare av det första kommersiella systemet för digitala pennor och papper. Det känns mycket givande att få utveckla samarbetet med ett innovativt, högteknologiskt och forskningsintensivt företag som Anoto”, säger grundare och VD, Marcos Jorge på IC-Potential.

För mer information kontakta:
Anna Liffner, HR Manager på Anoto, +46 540 12 00, E-post, anna.liffner@anoto.com
Marcos Jorge, VD på IC-Potential AB, +46 708-660 360, E-post, marcos.jorge@ic-potential.com

Kort om Anoto:
Anoto Group är världsledande inom digital penn- och pappersteknologi och är skapare av det första kommersiella systemet för digitala pennor och papper, vilket möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text till digital form. Anoto verkar genom ett globalt partnernätverk som fokuserar på användarvänliga lösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data inom olika affärsområden som t.ex. vård, bank och finans, transport och logistik samt utbildning. Anoto Group har ca 100 anställda och har sitt huvudkontor i Lund (Sverige). Bolaget har även kontor i Amsterdam (Nederländerna), Guildford, Basingstoke samt Wetherby (Storbritannien), Boston (USA) och Tokyo (Japan). Anoto Group AB:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap-lista under tickern ANOT. För mer information:  www.anoto.com.

Kort om IC-Potential AB:
IC-Potential genomför kund- och medarbetarundersökningar i syfte att effektivisera kundens organisation och förbättra dess lönsamhet. Vi erbjuder IT-stöd genom hela arbetsprocessen. Vår arbetsmodell klargör kundernas utvecklingsbehov, aktiverar deras organisation i förändringsarbetet och stödjer förbättringsarbetet i rätt riktning. IC-Potential samarbetar med börsnoterade koncerner och mindre nischföretag på svensk och internationell basis, t ex Akzo Nobel, Assa, Bankgirot, Bring CityMail, Europcar, HSB, Jula, Metro, Panasonic och Volkswagen. Läs mer om IC-Potential på http://www.ic-potential.com