Attrahera, behålla och utveckla generation Y

Fram till år 2025 förväntas drygt 125 000 chefer i Sverige att gå i pension samtidigt som den unga generationen visar ett lågt intresse för att bli chef. Aktuella undersökningar säger att varannan ung kvinna och var tredje ung man tackar nej till framtida chefspositioner. Jämfört med EU ligger Sverige i bottenskiktet vad gäller andelen unga chefer på arbetsmarknaden.

IC-Potential genomförde ett fullsatt frukostseminarium där vi delade med oss av våra erfarenheter om generation Y och hur organisationer kan arbeta proaktivt för att skapa bättre förutsättningar att hantera den framtida generationsväxlingen.

Det som bland annat kännetecknar generation Y är:

 • Är födda: 1983 - 2001
 • Har en etnisk mångfald
 • Är tekniskt kunniga
 • Har olika familjebakgrunder
 • De är smarta
 • De är bra på att jobba i team
 • De är kreativa
 • De älskar att lösa problem
 • De bryr sig om socialt ansvar
 • De tillför mycket energi till arbetsplatsen
 • De vill bidra

Eftersom det var stort intresse att delta på seminariet och då tyvärr inte alla fick plats, planerar vi att genomföra ytterligare ett seminarium i samma ämne under våren. Välkommen att anmäla ditt intresse om du vill få inbjudan till nästa tillfälle.Bilder från seminariet