Avgångsintervjuer

Syftet med avgångsintervjuer är att fånga upp synpunkter från de medarbetare som av olika anledningar har sökt sig bort från företaget. Innan de slutar kan de dela med sig av viktig information som kan hjälpa företaget att förebygga framtida oönskade avgångar. De medarbetare som söker sig vidare i arbetslivet sitter ofta på värdefull information som är svår eller känslig att kommunicera vid personlig intervju med företaget.

Med anonyma avgångsintervjuer får företaget ett tillförlitligt underlag för att på ett systematiskt sätt strukturera det interna utvecklingsarbetet och skapa bättre förutsättningar för en lägre personalomsättning. Vilka är de främsta anledningarna till att era medarbetare söker sig till andra företag och organisationer?

Kontakta oss så berättar vi mer om konceptet för avgångsintervjuer.