Bonnierförlagen tecknar avtal med analys- och programvaruföretaget IC-Potential

Bonnierförlagen som omfattar samtliga Bonnier Books svenska bokförlag, har tillsammans med några andra bolag inom Bonnier Books svenska del, tecknat ett avtal med analys- och programvaruföretaget IC-Potential om leverans av medarbetarundersökning och analyssystem. Bolagen omfattar tillsammans ca 700 medarbetare.

Bonnierförlagen har valt IC-Potentials koncept för medarbetarundersökning med analysprogramvaran HumanPotential™. Programvaran genererar chefsrapporter med prioriteringslistor, guider för handlingsplaner och stöd för effektiv verksamhetsutveckling. Med programvaran ChangePotential™ kan bolagen följa sitt efterföljande förbättringsarbete för chefer och medarbetare i realtid.

IC-Potentials pedagogiska gapmetodik ger våra medarbetare och chefer större förståelse över vilka utvecklingsområden vi behöver prioritera i vår organisation. Programvarans smarta funktioner och tydliga gränssnitt gör det enkelt för vår organisation att arbeta vidare med resultatet från medarbetarundersökningen.”, säger Helene Rinse, HR-chef på Bonnierförlagen.

Bonnierförlagen arbetar aktivt med jämlikhet, mångfald och friskvård för att skapa morgondagens bokbransch idag. Det känns mycket inspirerande att tillsammans med Bonnierförlagen utveckla en effektiv organisation som uppmuntrar ansvarstagande, engagemang och transparens, säger Marcos Jorge, grundare och VD på IC-Potential.

För mer information kontakta:
Helene Rinse, HR-chef, Bonnierförlagen AB, 08-696 80 00, Epost, helene.rinse@bonnierforlagen.se
Marcos Jorge, VD på IC-Potential AB, +46 708-660 360, E-post, marcos.jorge@ic-potential.com

Kort om Bonnierförlagen:
I Bonnierförlagen AB inryms Bonniers svenska bokförlags- och bokklubbsverksamhet AB. Förlagen utgörs av Albert Bonniers Förlag, Bokförlaget Forum, Bokförlaget Max Ström, Bonnier Audio, Bonnier Carlsen, Bonnier Fakta, Bonnier Pocket, Kartago, Mix Förlag, Månpocket, Wahlström & Widstrand och 2244. Bokklubbsverksamheten består av Bonniers Bokklubb, Bokklubben Svalan, Spänningszonen, Lyssnarklubben samt Månadens Bok. I Bonnierförlagen ingår också agenturen Bonnier Rights, självpubliceringstjänsten Type & Tell samt Bonnier Brands. Läs mer om Bonnierförlagen på www.bonnierforlagen.se.

Kort om IC-Potential AB:
IC-Potential genomför kund- och medarbetarundersökningar i syfte att effektivisera kundens organisation och förbättra dess lönsamhet. Vi erbjuder IT-stöd genom hela arbetsprocessen. Vår arbetsmodell klargör kundernas utvecklingsbehov, aktiverar deras organisation i förändringsarbetet och stödjer förbättringsarbetet i rätt riktning. IC-Potential samarbetar med börsnoterade koncerner och mindre nischföretag på svensk och internationell basis, t ex Akzo Nobel, Assa, Bankgirot, Bring CityMail, Europcar, HSB, Jula, Metro, Panasonic och Volkswagen. Läs mer om IC-Potential på http://www.ic-potential.com