ChangePotential™

ChangePotential™ är en del i IC-Potentials digitala portal och har utvecklats i syfte att hjälpa organisationer och chefer i utvecklingsarbetet. Programvaran ger ledning och övriga chefer stöd och kontrollfunktioner för att strukturera utvecklingsarbetet efter en genomförd kund- eller medarbetarundersökning.

I ChangePotential™ kan cheferna ta ut rapporter och dokumentera vilka utvecklingsområden som ska prioriteras och vilka aktiviteter som ska genomföras. Via ChangePotential™ får marknad eller HR kontroll över hur utvecklingsarbetet fortlöper per säljare eller chef och kan coacha dem som ligger efter i tidsplanen. Hela förändringsarbetet kan enkelt följas i digitalt format.

Förutom åtgärder kopplade till enkäten kan även egna åtgärder läggas till, t ex utvecklingssamtal, lönesamtal, kompetensutveckling och semester. De egna åtgärderna gör det möjligt att använda ChangePotential™ som ett stöd även mellan undersökningsperioderna eftersom dessa inte är kopplade till något undersökningsresultat.

  • Varje chef kan lägga upp mål kopplade direkt till resultaten från kund- och medarbetarundersökningen
  • Till målen kan utvecklingsprocesser knytas
  • Superuser får en överblick över hur utvecklingsarbetet går i hela organisationen och kan följa varje chefs framsteg
  • Genom att följa cheferna kan marknad/HR stötta de chefer som har svårt att komma igång eller lägger upp otydliga handlingsplaner
  • Genom att få en överblick över vilka frågor som organisationen arbetar med kan marknad/HR koordinera arbetet, t ex föra samman chefer som jobbar med samma frågor
  • Marknad/HR slipper distribuera resultatet i organisationen. Varje chef tar ut sin egen rapport och lägger själv upp handlingsplaner
  • Marknad/HR får digitala processverktyg för att kunna arbeta med utvecklingsarbetet som är kopplat till undersökningen.


ChangePotential™ ökar målmedvetenheten och effektiviteten i förändringsprocessen!