ClientPotential™

ClientPotential™ är vår programvara som är utvecklad för att analysera resultatet av olika typer av kundundersökningar. Med ClientPotential™ får säljarna skräddarsydda rapporter i realtid eller så kallade scorecards som de kan gå igenom med sin säljchef. Detta innebär att säljarna tar ansvar för sitt eget resultat och tillsammans med säljchefen går de igenom vilka utvecklingsområden och mål de ska prioritera inför nästa kundundersökning.

Med ClientPotential™ kan du skapa dina egna profiler och analysera attityder och drivkrafter hos olika målgrupper, t ex genom att studera skillnaden i svar beroende på köpbeteende, lojalitet, lönsamhet, befattning, bransch m.m.

IC-Potential kan importera er egna data med vår undersökningsdata t.ex. från era CRM eller affärssystem. Exempel på importerade data kan vara volymer, ekonomiska nyckeltal, produkt/tjänst, ansvarig säljare och distrikt.

ClientPotential™ ger varje säljare möjlighet att själv ta ansvar för sitt resultat och snabbt komma igång med sitt förändringsarbete. Varje säljare kan sedan arbeta effektivt med sitt förändringsarbete via vår digitala förändringsguide, ChangePotential™. Marknads- eller försäljningsavdelningen får kontroll på hur varje säljare arbetar med sina utvecklingsområden. För mer information om ChangePotential™, klicka här.


Sammanfattningsvis ger ClientPotential™ tydliga förutsättningar för att öka säljorganisationens fokus och lönsamhet.