Definition av generation Y

Kort om Generation Y

Generation Y, även kallad millennials är definierat som personer födda mellan 1980 – 2000, de är bra på att arbeta i team och de börjar inta dagens organisationer. De är tekniskt kunniga, snabba multitaskers, självsäkra och med stora sociala nätverk. Andra faktorer som är utmärkande för generation Y är:
  • De bryr sig om socialt ansvar och vill aktivt bidra
  • Mindre lojala till sina arbetsgivare
  • De har stort behov av utveckling och bekräftelse
  • Otåliga
  • Hög arbetskapacitet
  • Har olika familjebakgrunder

Det som driver generation Y är framförallt enkelhet och meningsfullhet. Det är viktigt att arbetsgivaren skapar förutsättningar för engagemang, samarbete och arbetsglädje.