Tjänster
Föreläsningar
IC-Potential genomför föreläsningar om stress och psykisk ohälsa samt om den unga generation Y på den svenska arbetsmarknaden.

Stress och psykisk ohälsa

Den psykiska ohälsan är ett växande samhällsproblem som innebär stora kostnader för såväl samhälle som arbetsgivare. En trend som vi också ser i våra medarbetarundersökningar och regelbundna mätningar av Personalchefsindex.

IC-Potential håller föreläsningar och workshops inom psykisk ohälsa. Vi presenterar en nulägesanalys av den psykiska ohälsan på den svenska arbetsmarknaden, samt visar vilka grupper och branscher som är mest drabbade. Vi diskuterar hur vi kan identifiera stress på arbetsplatsen samt hur vi kan arbeta mer förebyggande för att reducera den.

Varmt välkomna att kontakta oss om ni är intresserade av en föreläsning inom psykisk ohälsa.

VILL DU VETA MER?
Lämna ett meddelande nedan eller e-posta på info@ic-potential.com


IC-Potential AB | Bredgränd 5, 111 30 Stockholm | Telefon 08 - 410 809 00 | E-post: info@ic-potential.com