Tjänster
Föreläsningar
IC-Potential genomför föreläsningar om stress och psykisk ohälsa samt om den unga generation Y på den svenska arbetsmarknaden.

Stress och psykisk ohälsa

Den psykiska ohälsan är ett växande samhällsproblem som innebär stora kostnader för såväl samhälle som arbetsgivare. En trend som vi också ser i våra medarbetarundersökningar och regelbundna mätningar av Personalchefsindex.

IC-Potential håller föreläsningar och workshops inom psykisk ohälsa. Vi presenterar en nulägesanalys av den psykiska ohälsan på den svenska arbetsmarknaden, samt visar vilka grupper och branscher som är mest drabbade. Vi diskuterar hur vi kan identifiera stress på arbetsplatsen samt hur vi kan arbeta mer förebyggande för att reducera den.

Varmt välkomna att kontakta oss om ni är intresserade av en föreläsning inom psykisk ohälsa.

Generation Y

Svensk arbetsmarknad står inför den mest omfattande generationsväxlingen någonsin. Förståelsen för vad som driver den unga generationen är av största vikt för företag och organisationer för att kunna attrahera, behålla och utveckla generation Y. Generation Y, även kallad millennials definieras som personer födda mellan 1980 – 2000. IC-Potential har i 20 år genomfört medarbetarundersökningar där medarbetarna skattat hur viktigt olika företeelser är för dem, vilket har resulterat i en rapport med fokus på generation Y.

Vi genomför föreläsningar om generation Y och generationsväxlingen. Föreläsningen berör följande delar; nulägesanalys av den svenska arbetsmarknaden, beskrivning av generation Y och deras drivkrafter samt tips på hur arbetsgivare bäst bemöter denna generation.

Kontakta oss gärna om ni vill veta mer om våra föreläsningar.

VILL DU VETA MER?
Lämna ett meddelande nedan eller e-posta på info@ic-potential.com


IC-Potential AB | Bredgränd 5, 111 30 Stockholm | Telefon 08 - 410 809 00 | E-post: info@ic-potential.com