Aktuell undersökning

IC-Potential har genomfört undersökningar som omfattar totalt 13 477 arbetstagare på 37 företag i Sverige varav 4 708 tillhör generation Y. Syftet är att kartlägga vilka faktorer i arbetslivet som driver generation Y mest. Av närmare 90 arbetsrelaterade frågor har IC-Potential identifierat de viktigaste frågorna. Den kostnadsfria rapporten innehåller följande:

  1. 1. Den största generationsväxlingen i svensk historia
  2. 2. Kort om generation Y
  3. 3. Vad som driver de unga i arbetslivet
  4. 4. De största skillnaderna mellan generation Y och övriga generationer
  5. 5. Hur kan organisationer genomföra effektiva ålderskartläggningar
  6. 6. De tre bästa tipsen för att arbetsgivaren skall hantera unga medarbetare
  7. 7. Slutsatser

För att beställa att den sammanfattande rapporten kostnadsfritt, lämna din epostadress i formuläret på höger sida.

Mer information om Generation Y finner ni här.