Frukostseminarium: Attrahera, Behålla och Utveckla generation Y

Det är 2016 och en ny typ av medarbetare börjar inta dagens organisationer. De är unga och intelligenta, oerfarna men ändå självsäkra. De är rastlösa multitaskers med stora sociala nätverk och de passar inte i en gjutform.

Fram till år 2025 förväntas drygt 125 000 chefer i Sverige att gå i pension samtidigt som aktuella undersökningar visar att varannan ung kvinna och var tredje man tackar nej till framtida chefspositioner. Jämfört med EU ligger Sverige i bottenskiktet vad gäller andelen unga chefer på arbetsmarknaden.

IC-Potential bjuder in till ett kostnadsfritt frukostseminarium där vi delar med oss av våra erfarenheter om generation Y och hur organisationer kan arbeta proaktivt för att skapa bättre förutsättningar att hantera den framtida generationsväxlingen. Varmt välkomna!Marcos Jorge, grundare och VD till analys- och programvaruföretaget IC-Potential.
Marcos har arbetat med medarbetar-, kundundersökningar och marknadsanalyser i snart 20 år med många av Sveriges mest framgångsrika företag.