Vad driver unga medarbetare

Under det kommande decenniet går över hundratusen chefer i pension, men få unga vill ta över chefsjobben. Bra kommunikation, engagemang, feedback och coaching – generation Y ställer höga krav på hur en bra chef ska arbeta.

Generation Y InfoGraphic

Ställer krav på bra ledarskap

Den unga generationen ställer dock höga krav på sina egna chefer. Personlig utveckling i form av utbildning och kompetens, eget inflytande, tillgång till information, möjlighet till samarbete och arbetsglädje kännetecknar deras bild av ett bra ledarskap och är av yttersta vikt för att engagera en ung medarbetare.

Värdesätter balans, rättvisa och sociala aktiviteter

För den här generationen är det också viktigt att det finns en bra balans mellan arbete och fritid. Arbetet ses som en del av ens livsstil och ska ha betydelse både privat och i arbetslivet. Därför är det viktigt med ett jobb som känns meningsfullt med utvecklande arbetsuppgifter och sociala aktiviteter. Att ta ett socialt ansvar och att bidra anses vara viktigare än exempelvis en hög lön och lusten är en större drivkraft än lojaliteten till arbetsgivaren. Här finns tydliga skillnader i jämförelse med äldre generationer.

Fakta:
Generation Y är personer födda mellan år 1980-2000. Utmärkande drag är:

 • Etnisk mångfald och olika familjebakgrunder
 • Mest skyddade och ständigt belönade generationen
 • De bryr sig om socialt ansvar och vill aktivt bidra
 • Otåliga och mindre lojala till sina arbetsgivare
 • De har stort behov av utveckling och bekräftelse
 • Tekniskt kunniga och har hög arbetskapacitet

Om rapporten
Den sammanfattande rapporten är framtagen av IC Potential och är baserad på medarbetarundersökningar på 37 företag som gjorts under 2012 och 2013. Totalt ingår svar från 13 477 medarbetare varav 4708 personer är födda mellan 1980 och 2000. I rapporten kan du läsa mer om:

 1. 1. Den största generationsväxlingen i svensk historia
 2. 2. Vad som driver de unga i arbetslivet
 3. 3. De största skillnaderna mellan generation Y och övriga generationer
 4. 4. Hur kan organisationer genomföra effektiva ålderskartläggningar
 5. 5. De tre bästa tipsen för att arbetsgivaren skall hantera unga medarbetare

Beställ rapporten här kostnadsfritt!