Generationsväxling

Svensk arbetsmarknad står inför sin mest omfattande generationsväxling någonsin. 1 600 000 personer förväntas gå i pension fram till 2025 och 125 000 av dessa är chefer.

Generation Y är födda mellan 1980 – 2000 och är den nya generation som främst skall axla generationsväxlingen. Utmaningen är att nästan varannan ung kvinna och var tredje ung man tackar nej till framtida chefspositioner. Generation Y:s drivkrafter och attityder skiljer sig från tidigare generationer och de har tre gånger så hög personalomsättning. Förståelsen för vad som driver generation Y på arbetet är av största vikt för att företag och organisationer skall kunna förbereda sig och hantera successionsordningen. Kunskapen om den unga generationens förutsättningar är viktig för att kunna attrahera, behålla och utveckla generation Y.