HumanPotential™

HumanPotential™ är vår programvara som är utvecklad för att analysera resultatet av medarbetarundersökningar. Genom vår webbaserade digitala portal kan ni följa er undersökning när den tar form i realtid. Programvaran arbetar i 3 nivåer; resultatnivå, frågeområdesnivå och detaljnivå - vilket gör att ni tydligt kan se vilka delar av organisationen som behöver prioriteras.

Med HumanPotential™ kan du skapa dina egna profiler och analysera attityder och drivkrafter hos dina medarbetare, t.ex. genom att studera skillnaden i svar beroende på ålder, kön, utbildningsnivå, anställningstid o.s.v. Vi kan även importera er egna data, t ex från era lönesystem. Exempel på parametrar kan vara sjukfrånvaro, övertid och lönenivå. Det innebär att resultatet går att bryta ned på dessa parametrar utan att respondenten behöver fylla i dem i undersökningen. 

Med HumanPotential™ kan era chefer snabbt och enkelt göra sina egna analyser av viktiga prioriteringar och förbättringsområden och skriva ut skräddarsydda rapporter för sin egen avdelning i realtid. 

Human Potential™ ger varje chef möjlighet att själv ta ansvar för sitt resultat och snabbt tillsammans med medarbetarna komma igång med sitt förändringsarbete. Varje chef kan sedan arbeta effektivt med sitt förändringsarbete via vår digitala förändringsguide, ChangePotential™. HR eller personalavdelningen får även full kontroll på hur varje chef arbetar med sina utvecklingsområden. 
För mer information om ChangePotential™, klicka här.

HumanPotential™ och ChangePotential™ ger en tydlig arbetsprocess för att identifiera prioriterade utvecklingsområden utifrån resultatet från en medarbetarundersökning och ger cheferna ett effektivt stöd för att uppnå ett framgångsrikt förändringsarbete.