Hyresgästmätning

För fastighetsägare av bostäder och kommersiella lokaler

Genom en hyresgästmätning får ni veta hur nöjda era hyresgäster är. Vi på IC-Potential har stor erfarenhet av att utvärdera såväl hyresbostäder, bostadsrättsföreningar och kommersiella fastigheter såsom köpcentrum och handelsplatser. Är det städningen, servicen, tjänsteutbudet eller hyrorna som bör prioriteras? Med våra verktyg får du snabbt ut skräddarsydda rapporter (eller "scorecards") - både på totalnivå och för varje förvaltningschef och distrikt. Smarta system presenterar enkelt vilka kundgrupper och marknadssegment som är nöjda respektive mest missnöjda.
 
Varje KAM/säljare kan därmed ta ansvar för sitt eget resultat och tillsammans med förvaltningschefen analysera resultatet och ta fram en handlingsplan. På detta sätt får ni ut maximal nytta för varje krona som ni investerar i er marknadsföring och förvaltning.

Kontakta oss om ni vill veta hur ni kan öka effektiviteten i era förvaltningstjänster och nöjdheten hos era hyresgäster!

BRF-styrelseindex

Effektivisera ert styrelsearbete! En välfungerande styrelse skapar tillsammans ett bättre och mer kostnadseffektivt boende för föreningen.Vi mäter hur styrelsen upplever målstyrning, samarbete och kommunikation. Vi visar vilka förväntningar ni har på varandra och ordföranden samt hur de infrias. Rapporten ger en utgångspunkt för hur ni kan arbeta i styrelsen.

Det här ingår:
• Enkät riktad mot BRF-styrelser
• Mätning mot ordföranden plus upp till 10 styrelseledamöter
• Datainsamling via e-post/digital enkät
• Resultatrapport

Valbara tillägg:
• Datainsamling via pappersenkät
• Extra fråga

Kontakta oss för mer information eller frågor om Styrelse-index.

BRF-index

Ta reda på hur era medlemmar uppfattar föreningen och styrelsen. Ni som styrelse får reda på hur ni ska arbeta för att öka nyttan för föreningens medlemmar. En styrelse med kännedom om medlemmarnas drivkrafter skapar ett bättre boende för alla! Vi mäter hur medlemmarna uppfattar föreningens kultur, demokratiska processer samt styrelsens arbete. BRF-index ger ett underlag för att utveckla styrelsearbetet och medlemsservicen.

Det här ingår:
• Enkät riktad mot BRF-medlemmar
• Mätning mot samtliga medlemmar i föreningen
• Datainsamling via e-post
• Resultatrapport

Valbara tillägg:
• Datainsamling via pappersenkät
• Kvalitativ fråga

Kontakta oss för mer information eller frågor om BRF-index.