IC-Potential släpper ny programvara för att förenkla uppföljningsarbetet

Det svenska analys- och programvaruföretaget IC-Potential har nu släppt en helt ny version av programvaran ChangePotential™. Våra användartester har visat att programvaran gör det enkelt för användaren att snabbt komma igång med sitt utvecklingsarbete efter en genomförd kund- eller medarbetarundersökning.

Svenska företag och organisationer är duktiga på att genomföra kund- och medarbetarundersökningar, men klart sämre på att arbeta med uppföljningen av resultaten. Bristande uppföljning är troligtvis den viktigaste faktorn till att effekten uteblir av investeringar i kund- och medarbetarundersökningar. ChangePotential™ 2.0 kommer att göra det enklare, tydligare och roligare för användaren att både komma igång och i mål med sitt utvecklingsarbete, säger Marcos Jorge, grundare och VD för IC-Potential AB.Sammanfattande nyheter för ChangePotential™:

  • Direkt efter genomförd kund- och medarbetarundersökning presenterar ChangePotential™ fyra enkla steg som vägleder användaren genom uppföljningsarbetet
  • ChangePotential™ visuella och pedagogiska process bidrar till att användaren blir mer stimulerad och ansvarstagande för att komma i mål med sitt utvecklingsarbete.
  • Marknad/HR får en överblick över hur utvecklingsarbetet går i hela organisationen och kan följa varje användares framsteg.
  • Genom att följa cheferna kan marknad/HR stötta chefer att komma igång med uppföljningsarbetet och ta fram tydliga handlingsplaner.

För mer information kontakta:
Marcos Jorge, VD på IC-Potential AB, 46 8-410 809 00 marcos.jorge@ic-potential.com

Kort om IC-Potential AB:
IC-Potential genomför kund- och medarbetarundersökningar och erbjuder IT-stöd genom hela arbetsprocessen. Från genomförande av undersökning, via analys i vårt webbaserade verktyg och skräddarsydda rapporter, till att digitalt följa hur chefer arbetar med sitt utvecklingsarbete. Vår arbetsmodell klargör kundernas utvecklingsbehov, aktiverar deras organisation i förändringsarbetet och stödjer förbättringsarbetet i rätt riktning. IC-Potential samarbetar med börsnoterade koncerner och mindre nischföretag på svensk och internationell basis, t ex AkzoNobel, Assa, Bankgirot, Europcar, HeidelbergCement, HSB, JULA, Panasonic och Svenska Volkswagen. Läs mer om IC-Potential på https://www.ic-potential.com