IC-Potential släpper nya programvaror med fokus på drivkrafter

Det svenska analys- och programvaruföretaget IC-Potential har nu släppt version 7.1 av programvarorna HumanPotential™ för medarbetarundersökningar och ClientPotential™ för kundundersökningar. De nya funktionerna gör det möjligt att enklare se olika målgruppers drivkrafter och utvecklingsbehov. Personal- och marknadsavdelningarna får ett tydligare fokus i sitt förändringsarbete och kan arbeta mer kostnadseffektivt.

Sammanfattande nyheter för analysprogramvarorna 7.1:

  • En flexiblare metodik: Kunden har nu möjlighet att själv välja om man vill använda sig av en enkel endimensionell metodik eller vår ledande tvådimensionella GAP-metodik
  • Tydligare rekommendationer för uppföljningsarbete: Genom visuella korrelationsanalyser visas prioriterade frågor för att öka den generella nöjdheten på företaget
  • Ålderskartläggning inom organisationen: Ger snabb överblick för hur ålders- och kompetensfördelningen ser ut inom organisationen, både för medarbetare och chefer
  • Skräddarsydda rapportmoduler: Genererar rapporter med kompletterade affärsdata i realtid och anpassar rapporter på ett enklare sätt
  • Ny design: IC-Potential har tillsammans med designbyrån Ohlsonsmith uppgraderat analysgränssnittet. Målet har varit att öka kundupplevelsen via en tydligare struktur och en mer användarvänlig design.

IC-Potentials utvecklingsfokus har varit att förenkla för användarna så att de i högre grad kan arbeta med flexibla analyser och på egen hand generera strukturerade beslutsunderlag. Version 7.1 ger nya möjligheter att kartlägga målgruppernas drivkrafter och föränderingsbehov. Att bygga kunskapen ”inhouse” är en bra arbetsmodell för att skapa en bestående erfarenhet och engagemang, säger Marcos Jorge, VD på IC-Potential.

För mer information kontakta:
Marcos Jorge, VD på IC-Potential AB, 08-410 809 00, 0708-660 360, E-post, marcos.jorge@ic-potential.com

Kort om IC-Potential AB:
IC-Potential genomför kund- och medarbetarundersökningar i syfte att effektivisera kundens organisation och förbättra dess lönsamhet. Vi erbjuder IT-stöd genom hela arbetsprocessen. Vår arbetsmodell klargör kundernas utvecklingsbehov, aktiverar deras organisation i förändringsarbetet och stödjer förbättringsarbetet i rätt riktning. IC-Potential samarbetar med börsnoterade koncerner och mindre nischföretag på svensk och internationell basis, t ex Akzo Nobel, Assa, Bankgirot, Bring CityMail, Europcar, HSB, Jula, Metro, Panasonic och Volkswagen. Läs mer om IC-Potential på http://www.ic-potential.com