IC-Potential släpper nya programvaror med fokus på användaren

Det svenska analys- och programvaruföretaget IC-Potential har nu släppt version 8.1 av programvarorna HumanPotential™ för medarbetarundersökningar och ClientPotential™ för kundundersökningar. Den nya versionen har ett nytt gränssnitt och struktur som gör det enklare för att användaren att snabbt få överblick över vilka aktiviteter som är mest relevanta att genomföra. Flera nya funktioner har utvecklats för att ge användaren bättre analys möjligheter och lättare målgruppsanpassa beslutsunderlagen.


Sammanfattande nyheter för analysprogramvarorna 8.1:

  1. Större valfrihet: Kunden har nu möjlighet att själv välja om man vill använda sig av en enkel endimensionell metodik eller vår ledande tvådimensionella GAP-metodik
  2. Enklare att prioritera: Tydliga analyser visar vilka frågor som skall prioriteras för att öka motivationen bland medarbetarna samt förbättra kundnöjdheten
  3. Mer målgruppsanpassat: I realtid går det enkelt att målgruppsanpassa rapporter utifrån samtliga bakgrundsprofiler eller kompletterande affärsdata.
  4. Tydligare gränssnitt: En tydlig struktur i ett användarvänligt gränssnitt gör det lättare att analysera och skräddarsy relevanta beslutsunderlag.


IC-Potential Analysprogramvaror 8.1


För mer information kontakta:
Marcos Jorge, VD på IC-Potential AB, 46 8-410 809 00 marcos.jorge@ic-potential.com 

Kort om IC-Potential AB:
IC-Potential genomför kund- och medarbetarundersökningar och erbjuder IT-stöd genom hela arbetsprocessen. Från genomförande av undersökning, via analys i vårt webbaserade verktyg och skräddarsydda rapporter, till att digitalt följa hur chefer arbetar med sitt utvecklingsarbete. Vår arbetsmodell klargör kundernas utvecklingsbehov, aktiverar deras organisation i förändringsarbetet och stödjer förbättringsarbetet i rätt riktning. IC-Potential samarbetar med börsnoterade koncerner och mindre nischföretag på svensk och internationell basis, t ex AkzoNobel, Assa, Bankgirot, Europcar, HeidelbergCement, HSB, JULA, Panasonic och Svenska Volkswagen. Läs mer om IC-Potential på http://www.ic-potential.com