IL Recycling tecknar 3-årsavtal med analys- och programvaruföretaget IC-Potential

IL Recycling är en helhetsleverantör av återvinningstjänster. Koncernen har 700 anställda med rikstäckande verksamhet i Sverige och Polen. Företaget har tecknat ett treårsavtal med analys- och programvaruföretaget IC-Potential om leverans av kundundersökningar och analyssystem.

"IC-Potentials kundundersökningar och visuella gapmetodik tydliggör vilka aktiviteter som är viktiga att genomföra för att öka kundupplevelsen. IC-Potentials smarta analysprogramvaror ger oss nya möjligheter att göra målgruppsanalyser över olika kundgruppers drivkrafter och utvecklingsbehov. Nu får vi bättre förutsättningar för att öka effekten av våra kundinvesteringar”, säger Richard Toppar, marknads- och försäljningschef, Miljötjänster och återvinning.

"IL Recycling affärsidé ligger helt rätt i tiden. Ett aktivt ansvarstagande för miljön blir en allt viktigare del i företagens affärsprocesser. IL Recycling har både framgångsrikt och innovativt utvecklat lösningar som effektiviserar återvinningen i hela värdekedjan. Vi ser fram emot ett inspirerande samarbete som kommer att ge avtryck i vår egen organisation”, säger Marcos Jorge, grundare och VD på IC-Potential.

För mer information kontakta:
Richard Toppar, marknads- och försäljningschef på IL Recycling, miljötjänster och återvinning, 010-4525668 Epost, richard.toppar@ilrecycling.com
Marcos Jorge, VD på IC-Potential AB, +46 708-660 360, E-post, marcos.jorge@ic-potential.com

Kort om IL Recycling:
IL Recycling är en helhetsleverantör av hållbara återvinningstjänster. Företaget tar hand om allt som blir över och skapar värde genom att återvinna så långt det är möjligt. Slutprodukten är värdefull råvara som levereras till industrin. Utgångspunkten är att det alltid finns mer att hämta. Mer miljövinster för samhället, mer återvunnet material som råvara och mervärde för kunderna genom ständigt förbättrade lösningar för effektiv återvinning. Koncernen har 700 anställda med rikstäckande verksamhet i Sverige och Polen. Läs mer om IL Recycling på: http://www.ilrecycling.com.

Kort om IC-Potential AB:
IC-Potential genomför kund- och medarbetarundersökningar i syfte att effektivisera kundens organisation och förbättra dess lönsamhet. Vi erbjuder IT-stöd genom hela arbetsprocessen. Vår arbetsmodell klargör kundernas utvecklingsbehov, aktiverar deras organisation i förändringsarbetet och stödjer förbättringsarbetet i rätt riktning. IC-Potential samarbetar med börsnoterade koncerner och mindre nischföretag på svensk och internationell basis, t ex Akzo Nobel, Assa, Bankgirot, Bring CityMail, Europcar, HSB, Jula, Metro, Panasonic och Volkswagen. Läs mer om IC-Potential på http://www.ic-potential.com