Jula tecknar 3-årsavtal med analys- och programvaruföretaget IC-Potential

Jula har tecknat ett 3-årsavtal med analys- och programvaruföretaget IC-Potential om en medarbetarundersökning per år samt leverans av analyssystem. Samarbetet omfattar hela koncernen i Sverige, Norge och Polen, med totalt 46 varuhus och cirka 1 700 anställda. Jula kommer att etablera minst 12 nya varuhus under 2012.

Jula har genomfört en omfattande upphandling med ett stort antal konkurrenskraftiga leverantörer. Kartläggningen visade att IC-Potentials koncept för medarbetarundersökningar, med analysprogramvaran HumanPotentialTM, ger Jula bäst förutsättningar att arbeta effektivt med sin verksamhetsutveckling.

Vi verkar på en konkurrensutsatt marknad. Vårt fokus är att attrahera, behålla och utveckla engagerade, kompetenta och serviceinriktade medarbetare,
säger Joachim Frykberg, VD på Jula.

IC Potential har en genomtänkt metodik och moderna analyssystem som ger oss de bästa förutsättningarna för att utveckla organisationen i rätt riktning. Arbetsprocessen är tydlig och gör det enkelt att snabbt komma i gång med förbättringsarbetet,
säger Joachim Frykberg, VD på Jula.

Jula koncernen är ett av Sveriges mest expansiva, framgångsrika och spännande företag. Jula har haft störst tillväxt av storföretagen de senaste tre åren. Vi känner oss därför mycket stolta och inspirerade över att Jula väljer våra analysmodeller och programvaror som ett led i att effektivisera och utveckla sin organisation,
säger Marcos Jorge, VD på IC-Potential.

För mer information kontakta:
Joachim Frykberg, VD på Jula, +46 511-246 00, joachim.frykberg@jula.se

Marcos Jorge, VD på IC-Potential AB, +46 8-410 809 00 marcos.jorge@ic-potential.com

Kort om Jula
Jula AB är ett familjeägt företag med huvudkontor och centrallager i Skara, Sverige. Julas sortiment består av produkter till villa/fritidsägare, hemmafixare, lantbrukare och hantverkare. Julas produkter säljs via varuhus och distanshandel. Jula har cirka 1 700 anställda och har totalt 46 varuhus fördelat på Sverige 32 st, Norge 12 st och Polen 2 st. 2010 omsatte koncernen 3,2 miljarder kr. Jula kommer att etablera minst 12 nya varuhus under 2012.
Läs mer på: http://www.jula.se/

Kort om IC-Potential AB:
IC-Potential genomför främst kund- och medarbetarundersökningar till företag som vill jobba med strukturerad, målmedveten och strategisk verksamhetsutveckling. Vi erbjuder avancerade programvaror för realtidsanalys av resultaten inklusive support samt konsulttjänster för djupare analyser. IC-Potential samarbetar med börsnoterade koncerner och mindre nischföretag på svensk och internationell basis, t ex AkzoNobel, Assa, Avanza, Europcar, HeidelbergCement, HSB, IDG, KPA, Metro, Partnertech, Roche, Schenker, SPP, Stadium och Svenska Volksvagen.
Läs mer om IC-Potential på http://www.ic-potential.com