Kundcase

Nedan finner ni en beskrivning av samarbetet med några av våra uppdragsgivare.

Jula

Jula AB är ett familjeägt företag som etablerades 1979. Julas sortiment består av produkter till villa/fritidshusägare, lantbrukare och hantverkare. Jula och IC-Potential startade samarbetet i januari 2012. Jula genomförde en omfattande upphandling med ett stort antal konkurrenskraftiga leverantörer. Kartläggningen visade att IC-Potentials koncept för medarbetarundersökningar, med analysprogramvaran HumanPotential™, skulle ge Jula bäst förutsättningar att arbeta effektivt med sin verksamhetsutveckling. Samarbetet omfattar hela koncernen i Sverige, Norge och Polen, med totalt 46 varuhus och cirka 1 700 anställda.

”Vi verkar på en konkurrensutsatt marknad. Vårt fokus är att attrahera, behålla och utveckla engagerade, kompetenta och serviceinriktade medarbetare. IC Potential har en genomtänkt metodik och moderna analyssystem som ger oss de bästa förutsättningarna för att utveckla organisationen i rätt riktning. Arbetsprocessen är tydlig och gör det enkelt att snabbt komma i gång med förbättringsarbetet”

Joachim Frykberg, VD på Jula.

Bring Citymail

Bring är en av de största post- och logistikaktörerna i Norden och åtar sig både nationella, nordiska och internationella uppdrag. Bring hjälper företag med allt inom post, logistik och kundkommunikation, d.v.s. att transportera, planera, leverera, lagra eller kommunicera effektivt med sina kunder, oavsett om det är från företag till företag, eller företag till konsument. Bring Citymail startades 1991 med målsättningen att sänka portokostnaden för Sveriges alla företag. Idag har de vuxit till ett till ett fullskaligt tjänsteföretag med omkring 1 500 anställda i Sverige. Samarbetat mellan IC-Potential och BringCitymail startade 2008.

”Programvaran ClientPotential™ är ett analysverktyg som ger oss en överblick och kunskap över hur våra ansträngningar uppfattas bland våra kunder. Möjligheten att ställa frågor och att analysera svaren har hjälpt oss att förstå vad marknaden uppfattar som viktigt och väsentligt och hur väl vi som leverantör svarar upp mot dessa förväntningar. Samarbetet ger oss bättre förutsättningar att engagera, utveckla och leda vårt företag i en ständig ambition om att bli bättre”

Susanne Hallberg, marknadsdirektör på Bring Citymail.

Martin & Servera

Martin & Servera är Sveriges ledande restaurang och störköksspecialist. Martin & Servera-gruppen bildades den 1 januari 2012, som ett resultat av fusionen mellan Martin Olsson och Servera R & S och har idag omkring 2 200 anställda och över 35 000 kunder. IC-Potential och Servera har haft ett framgångsrikt samarbete sedan 2008. Servera använder IC-Potentials programvara, pedagogiska modell och analyser för att effektivisera sitt utvecklingsarbete. Cheferna med personalansvar arbetar med ett skräddarsytt beslutsunderlag med tydliga prioriteringar för det egna ansvarsområdet. Arbetssättet bidrar till ett mer produktivt arbetsklimat i form av mer målinriktade, utvecklingsbenägna och kundorienterade medarbetare.

”IC-Potentials koncept för medarbetarundersökningar ger oss en tydlig struktur för att kartlägga utvecklingsmöjligheterna och snabbt komma igång med förbättringsarbetet. Med hjälp av moderna ledningsverktyg kan vi identifiera medarbetarnas olika förväntningar och behov, detta ger oss bättre förutsättningar att förstå vilka förändringar som är aktuella att genomföra på lokalnivå. Samarbetet bidrar till en mer proaktiv organisation med engagerade, kommunikativa och målmedvetna medarbetare”

Sven Demitz-Helin, Ekonomi- och personaldirektör på Martin & Servera.

AkzoNobel

AkzoNobel är världens största färgföretag och en ledande producent av specialkemikalier, bygglim och limsystem. Företaget erbjuder välkända varumärken som Eka, International, Dulux och Sikkens. Företaget har verksamhet i 80 länder och har 55 000 anställda. I Sverige har AkzoNobel ca 3 600 anställda på ett 20-tal platser. AkzoNobel har genomfört kundundersökningar i samarbete med IC-Potential sedan 2011. Undersökningarna kartlägger kundernas förväntningar och nöjdhetsgrad i olika segment. AkzoNobel använder analysprogramvaran, ClientPotential™ för att kunna göra egna interaktiva analyser.

”Programvaran ClientPotential™ är ett dynamiskt verktyg där vi själva kan styra insatser och aktiviteter på ett effektivt sätt. Tillsammans med IC-Potential kommer vi att öka förståelsen om olika kundprofilers förväntningar och behov på våra internationella marknader. Kunskapen ger oss bättre förutsättningar att förstärka våra kunders framtida konkurrenskraft”

Ulf Reveman Global Marketing Manager inom Cellulosic Specialties.

Europcar

Europcar är Europas ledande biluthyrningsföretag och finns representerat med 225 000 bilar i 150 länder. I Sverige har Europcar 130 stationer och 5 000 bilar. Europcar drivs i Sverige av Europeisk Biluthyrning AB som genom sitt systematiska miljöarbete redan 1999 blev först i branschen att erhålla en ISO 14001-certifiering. Europcar har genomfört kund- och medarbetarundersökningar i samarbete med IC-Potential sedan 2008 för att kunna fördela sina resurser och utveckla arbetet mer effektivt. Cheferna arbetar med ett skräddarsytt system med tydliga prioriteringar för det egna ansvarsområdet. De beslutsunderlag som genereras hjälper också ledare på alla nivåer att stödja Europcars övergripande mål och strategier. Europcar arbetar löpande med sin verksamhetsutveckling för samtliga anställda.

”IC-Potentials koncept för medarbetarundersökningar hjälper organisationen att på ett pedagogiskt sätt driva rätt prioriteringar för att utveckla verksamheten. Arbetsmodellen ger oss även en tydlig vägledning som bidrar till ett produktivare arbetsklimat i form av medarbetare med rätt attityd, driv och vilja till utveckling”

Anders Bergman, VD på Europcar i Sverige.

Volkswagen Group

Volkswagen Group Sverige är den svenska generalagenten för Volkswagen, Audi, Porsche, Skoda, SEAT, Volkswagen Transportbilar, och Europcar. Företaget är ett helägt dotterbolag till Volkswagen AG, som är Europas största bilproducent. Volkswagen Group Sverige är medlem i BIL Sweden - den svenska branschorganisationen för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar. Volkswagen Group Sverige har genomfört medarbetarundersökningar i samarbete med IC-Potential sedan 2010.

”Vi är en driven och målinriktad organisation med hög servicegrad. Vi ställer hårda krav på våra samarbetspartner i form av hög kompetens, flexibilitet och engagemang. IC-Potential har en genomtänkt metodik och moderna analyssystem som hjälper oss att utveckla organisationen i rätt riktning. Arbetsprocessen är tydlig och gör det enkelt för oss att snabbt komma i gång med utvecklingsarbetet”

Margareta Weissenböck, personalchef på VOLKSWAGEN GROUP Sverige.