IC-Potentials kunder

IC-Potential har sedan starten 2001 haft förmånen att få arbeta med många intressanta företag, allt ifrån mindre nischföretag till stora internationella koncerner.


Vi verkar framförallt inom följande branscher:

  • Energi
  • Fastighet
  • Finans & Försäkring
  • Handel
  • Industri och konstruktion
  • IT & Teknik
  • Media
  • Transport


Vi är stolta över att ha så nöjda kunder!

IC-Potentials har genom åren regelbundet genomfört egna kundundersökningar.
Den senaste mätningen genomfördes i juni 2014 och så här tycker våra befintliga kunder om oss:

  • 98 % av våra kunder tycker att vi har lyckats väl med att mäta de faktorer vi haft för avsikt att mäta
  • 98 % är nöjda med oss som leverantör