Metodik

Service Profit Chain

Service profit chain är en erkänd modell utvecklad av forskare på Harvard University. Modellen beskriver relationen mellan lönsamhet inom företaget, kundlojalitet och nöjda medarbetare.

Lojala kunder och lönsamhet har ett starkt samband vilket påvisats inom flera forskningsstudier. Den främsta faktorn för lojala kunder är nöjda kunder, vilket i sin tur har en stark koppling till värdet för pengarna.

En produkt med högt värde för pengarna uppnås i synnerhet av nöjda, lojala och produktiva medarbetare.

Kundundersökningen
Genom en strategisk kundundersökning kartlägger IC-Potential områden och frågor där det finns gap mellan kundernas förväntningar och det upplevda värdet.

I rapporteringen visar vi på skillnader mellan olika segment och vad som driver nöjdheten för det specifika företagets kunder. Resultatet segmenteras även för olika segment, vilket ger företaget en möjlighet att se vilka frågor de bör arbeta med för att öka värdet för specifika grupper.

IC-Potential presenterar också de frågor i undersökningen som har störst påverkan på nöjdheten för ditt företags kunder. Samtidigt presenterar vi även vilka segment som är nöjda respektive missnöjda med de här frågorna.

Nöjda kunder är i allmänhet lojala kunder. De lojala kunderna är en av de främsta drivkrafterna för ökad vinst och lönsamhet.