Referenser

Profilen för IC-Potentials kunder är att de är lönsamma, strukturerade, innovativa och arbetar aktivt med sin verksamhetsutveckling. De är i hög grad marknadsledande, från nischbolag till stora internationella koncerner. De är representerade inom ett 10-tal branscher och är placerade från Luleå i norr till Malmö i söder. Typiska kundcitat till varför kunderna väljer IC-Potentials koncept för kundundersökning är:

"Programvaran ClientPotential™ är ett dynamiskt verktyg där vi själva kan styra insatser och aktiviteter på ett effektivt sätt. Tillsammans med IC-Potential kommer vi att öka förståelsen om olika kundprofilers förväntningar och behov på våra internationella marknader."

"Programvaran ClientPotential™ är ett analysverktyg som ger oss en överblick och kunskap över hur våra anstängningar uppfattas bland våra kunder."

"Genom att konsekvent använda programvaran ClientPotential™ kommer vi att öka kunskapen om våra kunder och få en större förståelse för deras förväntningar och upplevda värden inom olika marknadssegment"
 

Nedan ser ni ett urval av våra kunder för kundundersökningar:


Kontakta oss om ni vill veta hur ni kan öka effektiviteten i er säljorganisation och skapa mer konkurrenskraftiga kunderbjudanden!