Kundundersökning - öka din lönsamhet med IC-Potential

IC-Potentials kundundersökningar utgår från ditt företags förutsättningar, mål och strategi. Vi mäter ert Nöjd Kund Index (NKI) och hjälper er att se var utvecklingsbehoven är störst. I korthet erbjuder vi:

  • Pedagogiska gap-analyser mellan förväntningar och upplevt värde
  • Affärsdrivna analysverktyg
  • Intern och extern benchmarking
  • IT-stöd genom hela arbetsprocessen

Service profit chain och Nöjd Kund Index
Våra kundundersökningar utgår från en modell kallad Service profit chain som beskriver relationen mellan lönsamhet, kundlojalitet och nöjda medarbetare. Forskningsstudier visar att det finns ett starkt samband mellan nöjda och lojala kunder och nöjda och engagerade medarbetare.

Nöjd kund index ger vår uppdragsgivare ett verktyg för att nå ett tydligare fokus och en mer målgruppsanpassad utveckling med en ökad lönsamhet som mål. Undersökningsdatan behandlas i de senaste programvarorna med webbaserade analysverktyg och presenteras i skräddarsydda rapporter.

IC-Potential, en erfaren leverantör av kundundersökningar
Vi har 15 års erfarenhet av kundundersökningar i ett 30-tal länder. Den senaste kundundersökningen visade att 98% av våra befintliga kunder är nöjda med våra leveranser.

Varmt välkommen att kontakta oss!