LeadershipPotential™

LeadershipPotential™ är vår programvara för att analysera och utveckla ledarskapet. Syftet är att undersöka hur medarbetarna bedömer sin närmaste chef utifrån ett antal affärsinriktade chefsprofiler som t.ex:

  • Ledaren och relationerna
  • Ledaren och verksamheten
  • Ledaren och utvecklingen
  • Ledaren och delaktigheten

Vårt frågebatteri kring ledarskapet har utvecklats utifrån den senaste forskningen om kommunikativt ledarskap. Syftet med LeadershipPotential™ är i steg ett att definiera företagets eller organisationens ledarskapsprofiler och i steg två att undersöka hur väl dessa profiler ligger i linje med medarbetarnas förväntningar och upplevda värden.

LeadershipPotential™ ger varje chef en tydlig utvecklingsplan för vilka ledarprofiler och ledaregenskaper som skall prioriteras för att bättre balansera företagets och medarbetarnas önskemål.