Ledarskapsmätning

Ledarskapet är grunden för en effektiv verksamhetsutveckling och det påverkar i hög grad värderingarna, engagemanget och arbetsmotivationen. I IC-Potentials ledarskapsmätning får medarbetarna utvärdera ledarskapet utifrån ett antal ledarskapsprofiler som t.ex. att driva verksamheten, att skapa delaktighet, att förändra och utveckla. Syftet med en ledarskapsmätning är att identifiera förbättringsområden för de olika ledarskapsprofilerna. Kartläggningen visar tydligt vart gapen är störst mellan medarbetarnas förväntningar och upplevda värde av chefens prestationer.

Via vår analysprogramvara LeadershipPotential™ kan ni tydligt se vilka ledaregenskaper som behöver prioriteras och vilka chefer som i första hand behöver stöd. LeadershipPotential™ genererar smarta rapporter med tydlig vägledning och chefsstöd för det fortsatta förbättringsarbetet. Se närmare ChangePotential™ för stöd genom hela förbättringsarbetet.