Anonymitet

Ibland kan det vara känsligt att vara helt uppriktig i sina svar, framför allt när det handlar om medarbetarundersökningar. Hur kan du som medarbetare veta att din chef inte kan läsa just dina svar?

När man har skickat in sina svar från undersökningen så lagras de i IC-Potentials databas. Hit har ingen av våra kunder tillträde och vi lämnar aldrig någonsin ut enskilda svar. Samtliga anställda på IC-Potential har skrivit på sekretessavtal och vi jobbar under strikta regler från vår branschorganisation ESOMAR.

Några vanliga frågor och svar:

Jag är den enda kvinnan/mannen på mitt företag. Om jag svarar så är det ju lätt att se just mina svar genom att använda uteslutningsmetoden?
När resultatet analyseras används ett webbaserat analysverktyg. Analysverktyget har en säkerhetsspärr som gör att man inte kan se resultatet för alltför små grupper. Hur små grupperna får vara varierar mellan uppdragen och sker ofta i samråd med fackliga representanter, vanligtvis handlar det om 10 personer i stora organisationer och tre till fem personer i mindre organisationer.

I korthet innebär det att ingen hos våra uppdragsgivare kan bryta ned resultatet så att man kan se mindre gruppers svar än det tillåtna. Dina svar är alltid en del av en större helhet.

Vem har tillgång till svaren?
Vi erbjuder våra uppdragsgivare tillgång till svaren via vårt analysverktyg. I analysverktyget finns inga kopplingar till eventuella e-postadresser eller inloggningsuppgifter och man kan inte se svaren från mindre grupper än det tillåtna (se ovan). Det finns inte heller möjlighet att se fritextsvaren. Svaren på dessa frågor sammanställs av IC-Potential och skickas i en separat fil utan några som helst identitetskopplingar.

Känner du dig forfarande osäker?
Kontakta oss gärna på 08-410 809 00 eller via e-post så berättar vi mer. Vi garanterar din anonymitet och integritet!