Frukostseminarium: Om systematiskt arbetsmiljöarbete och ledarskap i praktiken


Den psykosociala ohälsan är ett växande samhällsproblem. Den orsakar lidande hos enskilda, och är en stor utmaning på svenska arbetsmarknaden idag. Nästan 1 av 5 arbetstagare lider av någon form av psykisk ohälsa. OECD uppskattar att det kostar mer än 70 miljarder kronor om året i Sverige i förlorade arbetsinsatser och utgifter för vård och omsorg.

Vad kan arbetsgivare och chefer göra för att på ett strukturerat och effektivt sätt kunna skapa en god social och organisatorisk arbetsmiljö på svenska arbetsplatser?

Marcos Jorge gör en nulägesanalys av utmaningarna på den svenska arbetsmarknaden. Han visar hur vi kan arbeta mer proaktivt för att minska den psykiska ohälsan och hur vi kan skapa medarbetarundersökningar som ger resultat.

Simon Elvnäs presenterar sin senaste forskning inom praktiskt ledarskap. Resultatet från över 3 500 timmar ute på fält och filmandet av över 400 chefer visar att cheferna inte alls gör det som de ska, inte det som de vill göra och inte heller det som de tror att de gör. Simons forskning ger förutsättningar för att skapa goda arbetsvillkor och effektiva verksamheter.

Agenda:

  • Nulägesanalys av den psykiska ohälsan på den svenska arbetsmarkanden
  • Checklista för att hantera ohälsosam arbetsbelastning
  • Hur kan vi skapa effektiva medarbetarundersökningar?
  • Kopplingen mellan ohälsa och ledarens agerande
  • Chefens största utmaningar för att leda verksamheten
  • Hur kan vi utveckla ansvarsfulla och effektiva chefer?

Välkommen på IC-Potential frukostseminarium som vi hoppas skall ge inspiration om ett systematiskt arbetsmiljöarbete och ett effektivt ledarskap i praktiken. Seminariet är kostnadsfritt men utebliven plats debiteras med 295 kr exkl. moms.


Våra föreläsare:


Marcos Jorge - VD och grundare av IC-Potential
Marcos är utbildad Civilekonom från Stockholms Universitet. Han är grundare till Informentor och IC-Potential. Han har arbetat med medarbetarundersökningar och marknadsanalyser i drygt 20 år. Marcos har specialiserat sig på mätmetoder och utveckling av analys- och uppföljningsverktyg med fokus på att effektivisera kundens organisation.


Simon Elvnäs - forskare på Kungliga Tekniska högskolan
Simon är forskare på Kungliga Tekniska högskolan (KTH). Sedan 2010 driver han ett uppmärksammat forskningsprojekt som studerar det faktiska beteendet hos ledare och chefer. Forskningen tar sin utgångspunkt både från ett organisations- och individperspektiv, med målet att skapa goda arbetsvillkor och effektiva verksamheter.


Arrangör: