Kvalitet och anonymitet

Kvalitet
I IC-Potentials senaste kundundersökning som genomfördes i juni 2014 tyckte 98 % av våra befintliga kunder att vi väl har lyckats mäta (betyg 4 och 5 på skala 1-5) vad som var avsikten att mäta. 98 % av våra kunder svarade att de var nöjda med oss som leverantör. Resultatet är en tydlig indikation på att vi håller en hög leveranskvalitet och det inspirerar oss att arbeta ännu hårdare för att fortsätta förbättra våra arbetsprocesser och kundleveranser.


IC-Potential är medlem i den internationella undersökningsorganisationen ESOMAR. De ställer höga kvalitets- och etiska krav på sina medlemsföretag. Vi är noggranna med att följa ESOMARs branschvillkor och värdegrund med fokus på respekt för individen, relevant, tillförlitlig och användarvänlig information. Här kan du läsa mer om ESOMARs riktlinjer: http://esomar.org


Anonymitet

Grunden för att IC-Potential ska uppnå en hög precision och relevans i våra undersökningar bygger på att respondenten ska känna sig trygg och våga vara helt uppriktig i sina svar. IC-Potential skyddar respondentens anonymitet och integritet genom att respondentens individuella svar alltid är en del av en större helhet. I korthet innebär det att varken vi eller någon hos er kan bryta ner resultatet så detaljerat att man kan se mindre gruppers svar än det tillåtna. Läs mer om anonymitet här.