Metodik

Service Profit Chain

Service profit chain är en erkänd modell utvecklad av forskare på Harvard University. Modellen beskriver relationen mellan lönsamhet inom företaget, kundlojalitet och nöjda medarbetare.

Lojala kunder och lönsamhet har ett starkt samband vilket påvisats inom flera forskningsstudier. Den främsta faktorn för lojala kunder är nöjda kunder, vilket i sin tur har en stark koppling till värdet för pengarna.

En produkt med högt värde för pengarna uppnås i synnerhet av nöjda, lojala och produktiva medarbetare.

Medarbetarundersökningen
I medarbetarundersökningen klargör IC-Potential företagets interna förutsättningar. Med hjälp av gap-metodiken lyfts områden och frågor fram där medarbetarnas förväntningar inte matchar med hur väl de uppfylls.

Resultatet segmenteras även på olika grupper och avdelningar, vilket ger företaget en möjlighet att se vilka frågor de bör arbeta med för att ge specifika grupper så bra förutsättningar som möjligt.

IC-Potential presenterar också de frågor i undersökningen som har störst påverkan på nöjdheten inom just ditt företag. Samtidigt presenterar vi även vilka grupper som är nöjda respektive missnöjda med de här frågorna.