Referenser

Profilen för IC-Potentials kunder är att de är lönsamma, strukturerade, innovativa och arbetar aktivt med sin verksamhetsutveckling. De är i hög grad marknadsledande, från nischbolag till stora internationella koncerner. De är representerade inom ett 10-tal branscher och är placerade från Luleå i norr till Malmö i söder. Typiska kundcitat till varför kunderna väljer IC-Potentials koncept för medarbetarundersökningar är:

"IC-Potentials koncept för medarbetarundersökningar ger oss en tydlig struktur för att kartlägga utvecklingsmöjligheterna och snabbt komma igång med förbättringsarbetet. Med hjälp av moderna ledningsverktyg kan vi identifiera medarbetarnas olika förväntningar och behov, detta ger oss bättre förutsättningar att förstå vilka förvändringar som är aktuella att genomföra på lokal nivå."

"IC-Potential har en genomtänkt metodik och moderna analyssystem som ger oss de bästa förutsättningarna för att utveckla organisationen i rätt riktning. Arbetsprocessen är tydlig och gör det enkelt att snabbt komma igång med förbättringsarbetet."

"IC-Potential ger oss det bästa konceptet för att utveckla våra medarbetare och chefer i rätt riktning."

Nedan ser ni ett urval av våra kunder för medarbetarundersökningar:Kontakta oss om ni vill veta hur ni kan effektivisera er organisation via mera engagerade, målinriktade och marknadsorienterade medarbetare!