Vår arbetsprocess

Förarbete
IC-Potentials medarbetarundersökningar startar med en workshop där våra projektledare och analytiker tillsammans med er fastställer:

 1. Syftet med medarbetarundersökningen
 2. Precisering av enkät där vi utgår från
       IC-Potentials grundfrågebatteri
 3. Genomgång av tids- och kommunikationsplan


IC-Potential sköter distributionen av enkäter och insamlingen av svar, oavsett om det sker via mail, telefonintervjuer eller postala utskick. Genom vår egenutvecklade analysprogramvara HumanPotential™ kan ni följa svarsfrekvensen för hela företaget och per chef i realtid.

Egen analys
Via analysprogramvaran HumanPotential™ kan ni enkelt själva analysera ert resultat från koncernivå till enhetsnivå. I realtid kan ni ta ut chefsrapporter som är färdiga att användas för genomgång med medarbetarna. Våra chefsrapporter innehåller även en chefsguide som stödjer chefen och medarbetarna i förändringsarbetet.

Hjälp med att analysera medarbetarundersökningen
Om ni inte vill arbeta självständigt med att analysera resultatet kan IC-Potentials erfarna analytiker genomföra en djupgående analys av ert totalresultat. I rapporten ingår en analys av:

 • Värderingsfrågor och demografiska profiler
 • Gap-metodiken som kartlägger den fysiska- och psykosociala arbetsmiljön
 • Viktiga drivkrafter och motivationsfaktorer
 • Intressanta profiler - Vad utmärker mindre nöjda medarbetare?
 • Jämförelser med vårt Nöjdmedarbetarindex (NMI)
 • Prioriteringsområden med fokus på effektivitet och lönsamhet
 • Sammanfattning


Totalresultatet bryts ned på samtliga nivåer och presenteras med skräddarsydda chefsrapporter med rekommenderade fokusområden inför det fortsatta arbetet. Våra projektledare och analytiker genomför en muntlig presentation för ledningsgruppen.

Stöd i förändringsarbetet
Efter avrapportering kan IC-Potential hjälpa er att snabbt komma igång med förändringsarbetet. Med hjälp av vårt verktyg ChangePotential™ kan varje chef dokumentera sitt förändringsarbete. ChangePotential™ skickar automatiska påminnelser till varje chef så att utvecklingsarbetet följer tidsramarna. Personalavdelningen har full access att följa varje chefs utveckling i förändringsarbetet i realtid och coacha vid behov.

Med andra ord, IC-Potential erbjuder IT-stöd genom hela arbetsprocessen. Från genomförande av undersökning, analys i vårt webbaserade analysverktyg och skräddarsydda rapporter i realtid, till att digitalt följa hur chefer arbetar med sitt utvecklingsarbete.