Medarbetarundersökning från IC-Potential -
effektiv verksamhetsutveckling

IC-Potential genomför medarbetarundersökningar i syfte att effektivisera kundens organisation och förbättra dess lönsamhet. Med IC-Potentials medarbetarundersökningar får ledningsgruppen ett kraftfullt styrinstrument för att leda, utveckla och marknadsanpassa organisationen. I korthet består våra medarbetarundersökningar av:

  • Pedagogiska gap-analyser mellan förväntningar och upplevt värde
  • Affärsdrivna analysverktyg
  • Intern och extern benchmarking
  • IT-stöd genom hela arbetsprocessen

IC-Potential – aktiverar organisationen i förändringsarbetet
Medarbetarundersökningen utgår från organisationens förutsättningar, mål och strategier.
Vi erbjuder IT-stöd genom hela arbetsprocessen. Från genomförande av undersökning, via analys i vårt webbaserade verktyg och skräddarsydda rapporter, till att digitalt följa hur chefer arbetar med sitt utvecklingsarbete. Processen bidrar till att klargöra utvecklingsbehoven och aktivera organisationen i förändringsarbetet.

Erfarenhet och professionalism
Vi har 20 års erfarenhet av medarbetarundersökningar i ett 30-tal länder. Den senaste kundundersökningen visade att 95 % av våra befintliga kunder
är nöjda med våra leveranser.

Varmt välkommen att kontakta oss!