Nora kommun tecknar 3-årsavtal med analys- och programvaruföretaget IC-Potential

Nora kommun har tecknat ett 3-årsavtal med analys- och programvaruföretaget IC-Potential om leverans av medarbetarundersökningar och analyssystem. Samarbetet omfattar samtliga ca 800 medarbetare.

Nora kommun har efter en upphandling valt IC-Potentials koncept för medarbetarundersökningar med analysprogramvaran HumanPotential™. Programvaran genererar chefsrapporter med prioriteringslistor och guider. Programvaran ChangePotential™ ger personalavdelningen och cheferna ett IT-stöd för att enkelt och effektivt kunna genomföra efterföljande utvecklingsarbete.

”Många av Sveriges kommuner står inför en stor generationsväxling på arbetsmarknaden då en stor del av arbetsstyrkan kommer att gå i pension framöver. Konkurrensen ökar och det kommer att blir svårare att rekrytera rätt kompetens. IC-Potentials pedagogiska gapmetodik gör det enkelt att förstå vad som driver våra medarbetare och vilka frågor som har störst utvecklingspotential. IC-Potential koncept ger vår organisation både insikt och bra verktyg för att kunna arbeta mer proaktivt inför morgondagens utmaningar”, säger Kerstin Folkesson, personalchef på Nora kommun

”Årliga medarbetarundersökningar blir ett viktigare verktyg för att utveckla en attraktiv och effektiv organisation. Kunskapen om vad som engagerar medarbetarna och vilka förändringar som är nödvändiga att genomföra är av största vikt för att kunna attrahera, behålla och utveckla medarbetarna. IC-Potentials koncept ger Nora kommun möjlighet för att kunna arbeta effektivt och strategiskt med sin generationsväxling”, säger Marcos Jorge, grundare och VD på IC-Potential.

För mer information kontakta:
Kerstin Folkesson, Personalchef på Nora kommun, 0587-810 00, Epost, kerstin.folkesson@nora.se
Marcos Jorge, VD på IC-Potential AB, +46 708-660 360, E-post, marcos.jorge@ic-potential.com

Kort om Nora kommun:
Nora kommun har ca 10 400 invånare och är en del av Bergslagen. Kommunen tillhör Örebro län och ligger i Västmanlands landskap Kommunen består av fyra tätorter, Nora, Gyttorp, Ås och Striberg. Nora är en utpräglad entreprenörskommun där kommunikation och infrastruktur expanderar och utvecklas för framtiden. Läs mer om Nora kommun på http://www.nora.se/

Kort om IC-Potential AB:
IC-Potential genomför kund- och medarbetarundersökningar i syfte att effektivisera kundens organisation och förbättra dess lönsamhet. Vi erbjuder IT-stöd genom hela arbetsprocessen. Vår arbetsmodell klargör kundernas utvecklingsbehov, aktiverar deras organisation i förändringsarbetet och stödjer förbättringsarbetet i rätt riktning. IC-Potential samarbetar med börsnoterade koncerner och mindre nischföretag på svensk och internationell basis, t ex Akzo Nobel, Assa, Bankgirot, Bring CityMail, Europcar, HSB, Jula, Metro, Panasonic och Volkswagen. Läs mer om IC-Potential på http://www.ic-potential.com