IC-Potential släpper ny programvara för att effektivisera förändringsarbetet

Det svenska analys- och programvaruföretaget IC-Potential har nu släppt programvaran ChangePotential™. Programvaran ger ledning och övriga chefer stöd och kontrollfunktioner för att strukturera utvecklingsarbetet efter en genomförd kund- eller medarbetarundersökning. ChangePotentialTM har utvecklats i nära samarbete med tre stora företag med syftet att utforma ett praktiskt, enkelt och webbaserat stödverktyg för att effektivisera utvecklingsarbetet inom hela organisationen.

Sammanfattande nyheter för ChangePotential™:

  • Varje chef kan lägga upp mål kopplade direkt till resultaten från kund- och medarbetarundersökningen
  • Till målen kan utvecklingsprocesser knytas
  • Superuser får en överblick över hur utvecklingsarbetet går i hela organisationen och kan följa varje chefs framsteg
  • Genom att följa cheferna kan marknad/HR stötta de chefer som har svårt att komma igång eller lägger upp otydliga handlingsplaner
  • Genom att få en överblick över vilka frågor som organisationen arbetar med kan marknad/HR koordinera arbetet, t ex föra samman chefer som jobbar med samma frågor
  • Marknad/HR slipper distribuera resultatet i organisationen. Varje chef tar ut sin egen rapport och lägger själv upp handlingsplaner
  • Marknad/HR får digitala processverktyg för att kunna arbeta med utvecklingsarbetet som är kopplat till undersökningen

ChangePotentialTM är ett enkelt verktyg som stöttar cheferna genom hela utvecklingsarbetet. Vi tror att verktyget gör cheferna mer självständiga och att de tar mer ansvar för sin avdelnings resultat. Målsättningen är även att öka samarbetet inom organisationen när cheferna kontinuerligt får stöd och kan "bolla idéer" med marknad/HR eller varandra. Mer internt samarbete ger en kontinuitet i utvecklingsarbetet och bättre förutsättningar för att uppnå en hög kvalitet i förbättringsaktiviteterna. Vi tror att hjälp till självhjälp är den bästa arbetsmodellen för att skapa ett långsiktigt engagemang,
säger Marcos Jorge, VD på IC-Potential.

För mer information kontakta:
Marcos Jorge, VD på IC-Potential AB, +46 8-410 809 00 marcos.jorge@ic-potential.com

Kort om IC-Potential AB:
IC-Potential genomför främst kund- och medarbetarundersökningar till företag som vill jobba med strukturerad, målmedveten och strategisk verksamhetsutveckling. Vi erbjuder avancerade programvaror för realtidsanalys av resultaten inklusive support samt konsulttjänster för djupare analyser. IC-Potential samarbetar med börsnoterade koncerner och mindre nischföretag på svensk och internationell basis, t ex AkzoNobel, Assa, Avanza, Europcar, HeidelbergCement, HSB, IDG, KPA, Metro, Partnertech, Roche, Schenker, SPP, Stadium och Svenska Volksvagen.
Läs mer om IC-Potential på http://www.ic-potential.com