Nya Personalchefsindex förstärks med frågor om stress

Personalchefsindex är en etablerad konjunkturindikator som mäter den förväntade sysselsättningen på den svenska arbetsmarknaden. Nu förstärks Personalchefsindex med frågor om stress och den stressrelaterade sjukfrånvaron på arbetsplatsen.

IC-Potential har grundat Personalchefsindex som idag mäter den förväntade sysselsättningen på den svenska arbetsmarknaden. Nya Personalchefsindex uppgraderas med frågor om stress och den stressrelaterade sjukfrånvaron. Nya Personalchefsindex ger oss bättre förutsättningar att följa utvecklingen av sysselsättningen, stressnivåerna och sjukfallen på den svenska arbetsmarknaden. Analyserna kommer även tydliggöra vilka branscher, regioner eller storlek på företag som är mer drabbade av den psykiska ohälsan.

Målet med indexet är att lyfta frågan i samhällsdebatten och få företag samt organisationer att arbeta mer proaktivt för att minska stressen och sjuktalen.

Den psykosociala ohälsan är ett växande samhällsproblem. Den orsakar lidande hos enskilda och är en stor utmaning på den svenska arbetsmarknaden idag. Nästan 1 av 5 arbetstagare lider av någon form av psykisk ohälsa. OECD uppskattar att det kostar Sverige mer än 70 miljarder kronor om året i förlorade arbetsinsatser och utgifter för vård och omsorg.

Fakta om IC-Potentials Personalchefsindex:

  • Målgrupp: Personalchefer på svenska företag med fler än 20 anställda.
  • Metod: Telefonintervjuer med standardiserat frågeformular.
  • Urval: Företagen har valts ut ur Statistiska Centralbyråns företagsregister genom slumpvis urval. Urvalet är stratifierat på företagsstorlek, region- och branschtillhörighet. Stora företag (200+ anställda) är något överrepresenterade i urvalet.
  • Urvalsram: Drygt 20 000 företag som representerar över 3 400 000 anställda.
  • Beräkningsgrund: Personalchefsindex är skillnaden i procentenheter mellan andelen personalchefer som tror på en ökning och andelen som tror på en minskning av sysselsättningen i det egna företaget. Ett positivt index betyder förväntningar på en ökad sysselsättning
  • Personalchefsindex kvartal 3 2016 kommer att presenteras under september/oktober månad. 

För mer information kontakta:
Marcos Jorge, VD på IC-Potential AB, 46 8-410 809 00 marcos.jorge@ic-potential.com 

Kort om IC-Potential AB:
IC-Potential genomför kund- och medarbetarundersökningar och erbjuder IT-stöd genom hela arbetsprocessen. Från genomförande av undersökning, via analys i vårt webbaserade verktyg och skräddarsydda rapporter, till att digitalt följa hur chefer arbetar med sitt utvecklingsarbete. Vår arbetsmodell klargör kundernas utvecklingsbehov, aktiverar deras organisation i förändringsarbetet och stödjer förbättringsarbetet i rätt riktning. IC-Potential samarbetar med börsnoterade koncerner och mindre nischföretag på svensk och internationell basis, t ex AkzoNobel, Assa, Bankgirot, Europcar, HeidelbergCement, HSB, JULA, Panasonic och Svenska Volkswagen. Läs mer om IC-Potential på https://www.ic-potential.com