Om IC-Potential

IC-Potential är ett oberoende svenskt analys- och programvaruföretag. IC-Potential ger IT-stöd genom hela arbetsprocessen i kund- och medarbetarundersökningar. Vårt uppdrag fokuserar på klargöra kundernas utvecklingsbehov, aktiverar deras organisation i förändringsarbetet och stödjer cheferna i förbättringsarbetet. Bolaget ägs av fyra privata ägare.

IC-potential har i nästan 15 år samarbetat med många av Sveriges mest framgångsrika företag i ett 10-tal branscher och våra undersökningar genomförs i ett 30-tal länder. Vår senaste kundundersökning som genomfördes i juni 2014, visar att 98 % av våra befintliga kunder är nöjda med oss som leverantör och 98 % anser att vi väl har lyckats mäta de faktorer som varit avsikten att mäta.

Kontakta gärna oss så kan vi berätta om hur vi kan ge er bättre förutsättningar för att utveckla och effektivisera er organisation.