Tjänster
Övriga undersökningar
I närmare 20 år har IC-Potential genomfört olika typer av undersökningar. Våra kunder är verksamma inom olika branscher och länder, både i både privat och offentlig sektor. Vårt fokus är att leverera beslutsunderlag som ger våra kunder bästa förutsättningar att utveckla sin verksamhet.

Exitundersökning

Undersökningen riktar sig till företag som bättre vill förstå hur de kan behålla och attrahera personal. Med anonyma exitenkäter får företaget ett tillförlitligt underlag och förutsättningar att minska personalomsättningen. Kontakta oss så kan vi berätta mer.

Ledarskapsundersökning

I IC-Potentials ledarskapsundersökning får medarbetarna utvärdera sin närmaste chef utifrån olika ledaregenskaper, som exempelvis förmåga att driva och utveckla verksamheten, förebygga ohälsa och skapa delaktighet. Syftet med en ledarskapsmätning är att identifiera förbättringsområden. Kontakta oss så kan vi diskutera hur vi kan skapa bättre förutsättningar för era chefer och medarbetare i er organisation.

Varumärkesundersökning

Hur uppfattas ni av era kunder? IC-Potentials varumärkesundersökning hjälper er att bättre förstå hur ni och ert varumärke uppfattas av andra. Vilka kärnvärderingar vill ni kommunicera och stämmer de överens med målgruppens uppfattning? En varumärkesundersökning är ett bra komplement till en kundundersökning. Vi träffas gärna och lyssnar på vilka ni är idag och hur ni vill uppfattas i framtiden.VILL DU VETA MER?
Lämna ett meddelande nedan eller e-posta på info@ic-potential.com


IC-Potential AB | Bredgränd 5, 111 30 Stockholm | Telefon 08 - 410 809 00 | E-post: info@ic-potential.com