Rapportbeställning

Vill ni veta hur sysselsättningen och stressen ser ut i er bransch samt hur personalchefer arbetar för att behålla nyckelpersoner kan ni beställa den fullständiga PowerPoint-rapporten.

Rapporten omfattar nedanstående delar:

 1. 1. Metod och urvalsram sid 2-6
 2. 2. Förväntad utveckling av sysselsättningen sid 7-15
 3. 3. Upplevd utveckling av Stress sid 26-41
 4. 4. Upplevd utveckling av Stressrelaterad Sjukfrånvaro sid 42-57
 5. 5. Öppen fråga: Arbetar ni aktivt för att behålla era nyckelpersoner?
  1. Om JA: Hur arbetar ni konkret för att behålla era nyckelpersoner?
  2. Om NEJ: Varför arbetar ni inte aktivt för att behålla era nyckelpersoner?
  3. sid 58-64
 6. 6. Sammanfattning: sid 65-67

Rapporten kostar 1 950 kr exkl. moms och kommer att mejlas till dig inom 3-5 arbetsdagar.
Om ni har några frågor, kontakta oss.