Personalchefsindex fyller 25 kvartal

I september 2015 kommer IC-Potential redovisa sin 25:e kvartalsmätning av Personalchefsindex. Personalchefsindex mäter personalchefernas förväntade sysselsättning på den svenska arbetsmarknaden. Sedan hösten 2009 har sammantaget 12 623 telefonintervjuer genomförts och totalt har 6 219 298 medarbetare berörts i undersökningarna. Idag är Personalchefsindex en etablerad konjunkturindikator.

Drivkraften till att skapa Personalchefsindex var att den globala marknaden befann sig i en djup finansiell kris. Det var svårt att få en tydlig överblick hur krisen och lågkonjunkturen påverkade den svenska arbetsmarknaden. Fanns det någon trend i sysselsättningen? Det var många frågor som krävde svar och befintliga konjunkturindikatorer var inte tillräckligt tydliga.

IC-Potential bedömde att personalcheferna var bäst att fråga avseende sysselsättningen för att kunna få relevanta svar utan dolda agendor. Europeiska Centralbankens metodik inspirerade våra statistiker mest. Personalchefsindex såg dagens ljus den 2 november 2009 och fick snabbt ett positivt mottagande av den finansiella marknaden. I september 2015 kommer IC-Potential att redovisa sin 25:e kvartalsmätning av Personalchefsindex. Vi är stolta att ha skapat en etablerad konjunkturindikator på den svenska arbetsmarknaden.

Fakta om IC-Potentials Personalchefsindex:

  • Målgrupp: Personalchefer på svenska företag med fler än 20 anställda.
  • Metod: Telefonintervjuer med standardiserat frågeformular.
  • Urval: Företagen har valts ut ur Statistiska Centralbyråns företagsregister genom slumpvis urval. Urvalet är stratifierat på företagsstorlek, region- och branschtillhörighet. Stora företag (200+ anställda) är något överrepresenterade i urvalet.
  • Urvalsram: Drygt 20 000 företag som representerar över 3 300 000 anställda.
  • Beräkningsgrund: Personalchefsindex är skillnaden i procentenheter mellan andelen personalchefer som tror på en ökning och andelen som tror på en minskning av sysselsättningen i det egna företaget. Ett positivt index betyder förväntningar på en ökad sysselsättning
  • Stor publicitet i media, för mer info se: https://www.ic-potential.com/personalchefsindex-artiklar.html.
  • Personalchefsindex kvartal 3 2015 kommer att presenteras under september månad i Svenska Dagbladet. 

För mer information kontakta:
Marcos Jorge, VD på IC-Potential AB, 46 8-410 809 00 marcos.jorge@ic-potential.com 

Kort om IC-Potential AB:
IC-Potential genomför kund- och medarbetarundersökningar och erbjuder IT-stöd genom hela arbetsprocessen. Från genomförande av undersökning, via analys i vårt webbaserade verktyg och skräddarsydda rapporter, till att digitalt följa hur chefer arbetar med sitt utvecklingsarbete. Vår arbetsmodell klargör kundernas utvecklingsbehov, aktiverar deras organisation i förändringsarbetet och stödjer förbättringsarbetet i rätt riktning. IC-Potential samarbetar med börsnoterade koncerner och mindre nischföretag på svensk och internationell basis, t ex AkzoNobel, Assa, Bankgirot, Europcar, HeidelbergCement, HSB, JULA, Panasonic och Svenska Volkswagen. Läs mer om IC-Potential på https://www.ic-potential.com