Skriv ut

Personalchefsindex (PCI) kvartal 2 2014

För fjärde kvartalet i rad ser vi en positiv trend i index (PCI). Sveriges personalchefer förväntas öka nyanställningarna med 11 % under det kommande kvartalet. De mest positiva signalerna kommer från parti- och detaljhandeln och byggsektorn. Här prognostiseras en ökning av nyanställningar med 29 % respektive 17 % jämfört med föregående kvartal.  

Sveriges totala sysselsättning text

Sysselsättning i Sverige förväntas öka med 11 % under kvartal 2 2014 (K2), vilket innebär att den positiva utvecklingen från föregående kvartal fortlöper. PCI ligger nu 3 procentenheter över medianvärdet.Andelen personalchefer som tror på en ökad sysselsättning inför det kommande kvartalet ligger på 19 % och andelen som tror på en minskad sysselsättning ligger på 9 %. En förskjutning i svarsfördelningen kan urskiljas vid en jämförelse 1 år bakåt i den. Personalcheferna tenderar till att i lägre grad prognostisera en minskad sysselsättning. Istället tror dessa i högre grad att sysselsättningen kommer öka eller vara oförändrad.
Det säsongsrensade PCI värdet ligger fortsatt på en positiv nivå.


Fakta om IC-Potentials Personalchefsindex

  • Målgrupp: Personalchefer på svenska företag med fler än 20 anställda.
  • Metod: Telefonintervjuer med standardiserat frågeformular.
  • Företagen har valts ut ur Statistiska Centralbyråns företagsregister genom slumpvis urval. Urvalet är stratifierat på företagsstorlek, region- och branschtillhörighet. Stora företag (200+ anställda) är något överrepresenterade i urvalet.
  • Undersökningen genomfördes under februari till april 2014.

Personalchefsindex (PCI) är skillnaden i procentenheter mellan andelen personalchefer som tror på en ökning och andelen som tror på en minskning av sysselsättningen i det egna företaget. Positivt index betyder förväntningar på ökad sysselsättning. PCI genomförs inför varje kvartal av analysföretaget IC-Potential i samarbete med Svenska Dagbladet.

Personalchefsindex kvartal 3 2014 kommer att presenteras under juli månad. 

För mer information kontakta:
Marcos Jorge, VD på IC-Potential AB, 46 8-410 809 00 marcos.jorge@ic-potential.com 

Kort om IC-Potential AB:
IC-Potential genomför kund- och medarbetarundersökningar och erbjuder IT-stöd genom hela arbetsprocessen. Från genomförande av undersökning, via analys i vårt webbaserade verktyg och skräddarsydda rapporter, till att digitalt följa hur chefer arbetar med sitt utvecklingsarbete. Vår arbetsmodell klargör kundernas utvecklingsbehov, aktiverar deras organisation i förändringsarbetet och stödjer förbättringsarbetet i rätt riktning. IC-Potential samarbetar med börsnoterade koncerner och mindre nischföretag på svensk och internationell basis, t ex AkzoNobel, Assa, Bankgirot, Europcar, HeidelbergCement, HSB, JULA, Panasonic och Svenska Volkswagen. Läs mer om IC-Potential på http://www.ic-potential.com