Skriv ut

Personalchefsindex (PCI) kvartal 2 2015

Personalchefsindex inför Kvartal 2, 2015 visar på en ökad sysselsättningsgrad om 23 % och det är den högsta siffran på fyra år. Det är 15 procentenheter högre än förra kvartalet. De mest positiva signalerna kommer från tjänstesektorn samt parti- och detaljhandeln. Det finns även ett stort behov för visstidsanställningar som förväntas öka med 14% under kvartal 2. Offentlig förvaltning förutspås öka visstidsanställningarna mest. Vi ser en tydlig efterfrågan för att nyanställa i Sverige när både den totala sysselsättningen och visstidsanställningarna förväntas öka så markant under det andra kvartalet.Hela rapporten för Personalchefsindex kvartal 2, 2015 går att beställa på:http://www.ic-potential.com/pci-rapportbestallning.html

Fakta om IC-Potentials Personalchefsindex

  • Målgrupp: Personalchefer på svenska företag med fler än 20 anställda. 514 personer deltog i undersökningen. Dessa representerar företag med sammanlagt 356 688 anställda.
  • Metod: Telefonintervjuer med standardiserat frågeformular.
  • Urval: Företagen har valts ut ur Statistiska Centralbyråns företagsregister genom slumpvis urval. Urvalet är stratifierat på företagsstorlek, region- och branschtillhörighet. Stora företag (200+ anställda) är något överrepresenterade i urvalet.
  • Undersökningen genomfördes under perioden 13 april till 4 maj 2015.
  • Personalchefsindex har sedan hösten 2009 genomfört 24 kvartalsundersökningar i rad. Totalt har 12 173 telefonintervjuer genomförts och 6 590 661 medarbetare har berörts i undersökningarna.
  • Beräkningsgrund: Personalchefsindex är skillnaden i procentenheter mellan andelen personalchefer som tror på en ökning och andelen som tror på en minskning av sysselsättningen i det egna företaget. Ett positivt index betyder förväntningar på en ökad sysselsättning

Personalchefsindex för kvartal 3 2015 kommer att presenteras under augusti månad.

För mer information kontakta:
Marcos Jorge, VD på IC-Potential AB, 46 8-410 809 00 marcos.jorge@ic-potential.com 

Kort om IC-Potential AB:
IC-Potential genomför kund- och medarbetarundersökningar och erbjuder IT-stöd genom hela arbetsprocessen. Från genomförande av undersökning, via analys i vårt webbaserade verktyg och skräddarsydda rapporter, till att digitalt följa hur chefer arbetar med sitt utvecklingsarbete. Vår arbetsmodell klargör kundernas utvecklingsbehov, aktiverar deras organisation i förändringsarbetet och stödjer förbättringsarbetet i rätt riktning. IC-Potential samarbetar med börsnoterade koncerner och mindre nischföretag på svensk och internationell basis, t ex AkzoNobel, Assa, Bankgirot, Europcar, HeidelbergCement, HSB, JULA, Panasonic och Svenska Volkswagen. Läs mer om IC-Potential på http://www.ic-potential.com