Skriv ut

Personalchefsindex (PCI) kvartal 3 2015

Sveriges personalchefer är fortsatt optimistiska avseende sysselsättningen i Sverige, prognosen inför tredje kvartalet är den starkaste på 16 kvartal. Nyanställningarna förväntas öka med 24 % under K3, prognosen är något starkare än förra kvartalet och ligger en bra bit över medianen. Samtliga branscher tror på en ökning av nyanställningarna. De mest positiva signalerna kommer från byggsektorn och parti- och detaljhandeln, även offentlig förvaltning visar på de starkaste förväntningarna sedan Personalchefsindex början. Visstidsanställningarna förväntas dock minska under tredje kvartalet. Samtliga branscher tror på en minskning där parti- och detaljhandeln är mest negativa.

Sysselsättningen förväntas öka med 24% under tredje kvartalet

Personalchefsindex visar att sysselsättningen i Sverige förväntas öka med 24 % under tredje kvartalet 2015. Den optimistiska trenden fortsätter och Personalchefsindex har i tio kvartal i rad visat ett positivt resultat, prognosen är den starkaste på 16 kvartal. Även det säsongsrensade värdet visar en toppnotering på 21 %. Personalchefsindex har ökat med 1 procentenhet sedan förra kvartalet och ligger nu 14 procentenheter över medianvärdet.Störst ökning av sysselsättningen förväntas inom byggsektorn och parti- och detaljhandeln som prognostiserar en ökning av nyanställningar med 45 % respektive 29 % jämfört med föregående kvartal. Offentlig förvaltning som brukar vara försiktiga i sina prognoser visar på den mest optimistiska prognosen sedan Personalchefsindex början (2009). Tillverkningsindustrin är den bransch som är försiktigast i sin prognos, de tror på en ökning av sysselsättningen med 6 %.
Andelen personalchefer som tror på en ökad sysselsättning inför det kommande kvartalet ligger på 35 % och andelen som tror på en minskad sysselsättning ligger på 11 %. Jämfört vi ett år tillbaka i tiden till 2014K3, så har andelen som tror på en ökning fördubblats.Visstidsanställningarna förväntas minska med 12 % under det kommande kvartalet. Samtliga branscher tror på en minskning. Parti- och detaljhandeln är mest negativ (-20 %) och är även den bransch som sänkt förväntningarna mest sedan förra mätningen.


Fakta om IC-Potentials Personalchefsindex

  • Målgrupp: Personalchefer på svenska företag med fler än 20 anställda.
  • Metod: Telefonintervjuer med standardiserat frågeformular.
  • 510 personer (514) deltog i undersökningen.
  • Dessa representerar företag med sammanlagt 302 918 anställda (356 688).
  • Urval: Företagen har valts ut ur Statistiska Centralbyråns företagsregister genom slumpvis urval. Urvalet är stratifierat på företagsstorlek, region- och branschtillhörighet. Stora företag (200+ anställda) är något överrepresenterade i urvalet.
  • Undersökningen genomfördes under de två sista veckorna i augusti 2015 och de två första veckorna i september 2015.

Personalchefsindex (PCI) är skillnaden i procentenheter mellan andelen personalchefer som tror på en ökning och andelen som tror på en minskning av sysselsättningen i det egna företaget. Positivt index betyder förväntningar på ökad sysselsättning. PCI genomförs inför varje kvartal av analysföretaget IC- Potential i samarbete med Svenska Dagbladet.

Personalchefsindex kvartal 4 2015 kommer att presenteras under Januari månad.

För mer information kontakta:
Marcos Jorge, VD på IC-Potential AB, 46 8-410 809 00 marcos.jorge@ic-potential.com
Jessica Nordén, Analysansvarig på IC-Potential AB, 46 70-234 22 01 jessica.norden@ic-potential.com

Kort om IC-Potential AB:
IC-Potential genomför kund- och medarbetarundersökningar och erbjuder IT-stöd genom hela arbetsprocessen. Från genomförande av undersökning, via analys i vårt webbaserade verktyg och skräddarsydda rapporter, till att digitalt följa hur chefer arbetar med sitt utvecklingsarbete. Vår arbetsmodell klargör kundernas utvecklingsbehov, aktiverar deras organisation i förändringsarbetet och stödjer förbättringsarbetet i rätt riktning. IC-Potential samarbetar med börsnoterade koncerner och mindre nischföretag på svensk och internationell basis, t ex AkzoNobel, Assa, Bankgirot, Europcar, HeidelbergCement, HSB, JULA, Panasonic och Svenska Volkswagen. Läs mer om IC-Potential på https://www.ic-potential.com