Skriv ut

Personalchefsindex (PCI) kvartal 4 2014

För sjunde kvartalet i rad ser vi ett positivt resultat i index (PCI). Sveriges personalchefer förväntas öka nyanställningarna med 18 % under det kommande kvartalet. Prognosen är den mest positiva på 13 kvartal vilket förstärker den positiva trenden vi tidigare sett. De mest positiva signalerna kommer från tjänstesektorn och tillverkningsindustrin. Visstidsanställningarna förväntas dock minska under K4. Skillnaderna mellan branscherna är stora, offentlig förvaltning förväntar sig en kraftig minskning medan parti- och detaljhandeln förväntar sig en kraftig ökning.

Sveriges totala sysselsättning

Sysselsättningen i Sverige förväntas öka med 18 % under kvartal 4 2014, vilket innebär att den positiva utvecklingen från 2013K2 fortlöper. Index har ökat med 12 procentenheter sedan K3 och ligger nu 8 procentenheter över medianvärdet.Störst ökning av sysselsättningen förväntas inom tjänstesektorn och tillverkningsindustrin. Här prognostiseras en ökning av nyanställningar med 34 % respektive 27 % jämfört med föregående kvartal.

Andelen personalchefer som tror på en ökad sysselsättning inför det kommande kvartalet ligger på 25 % och andelen som tror på en minskad sysselsättning ligger på 6 %. Jämfört vi ett år tillbaka i tiden till 2013K4, så tenderar personalcheferna att i högre grad prognostisera en ökad sysselsättning.
Visstidsanställningarna förväntas minska med 13 % under det kommande kvartalet. Skillnaderna mellan branscherna är dock stora då offentlig förvaltning förväntas minska visstidsanställningarna med 34 % medan parti- och detaljhandeln förväntas öka med 30 %.

Fakta om IC-Potentials Personalchefsindex

  • Målgrupp: Personalchefer på svenska företag med fler än 20 anställda.
  • Metod: Telefonintervjuer med standardiserat frågeformular.
  • Företagen har valts ut ur Statistiska Centralbyråns företagsregister genom slumpvis urval. Urvalet är stratifierat på företagsstorlek, region- och branschtillhörighet. Stora företag (200+ anställda) är något överrepresenterade i urvalet.
  • Undersökningen genomfördes under september 2014

Personalchefsindex (PCI) är skillnaden i procentenheter mellan andelen personalchefer som tror på en ökning och andelen som tror på en minskning av sysselsättningen i det egna företaget. Positivt index betyder förväntningar på ökad sysselsättning. PCI genomförs inför varje kvartal av analysföretaget IC-Potential i samarbete med Svenska Dagbladet.

Personalchefsindex kvartal 1 2015 kommer att presenteras under januari månad.

För mer information kontakta:
Marcos Jorge, VD på IC-Potential AB, 46 8-410 809 00 marcos.jorge@ic-potential.com 

Kort om IC-Potential AB:
IC-Potential genomför kund- och medarbetarundersökningar och erbjuder IT-stöd genom hela arbetsprocessen. Från genomförande av undersökning, via analys i vårt webbaserade verktyg och skräddarsydda rapporter, till att digitalt följa hur chefer arbetar med sitt utvecklingsarbete. Vår arbetsmodell klargör kundernas utvecklingsbehov, aktiverar deras organisation i förändringsarbetet och stödjer förbättringsarbetet i rätt riktning. IC-Potential samarbetar med börsnoterade koncerner och mindre nischföretag på svensk och internationell basis, t ex AkzoNobel, Assa, Bankgirot, Europcar, HeidelbergCement, HSB, JULA, Panasonic och Svenska Volkswagen. Läs mer om IC-Potential på http://www.ic-potential.com