Personalchefsindex (PCI)

Personalchefsindex (PCI) mäter hur Sveriges personalchefer ser på sysselsättningen i framtiden. Det förekommer en osäkerhet var den ekonomiska konjunkturen befinner sig både ur ett internationellt och nationellt perspektiv. Marknadsprognoserna varierar om och hur ekonomin kommer att utvecklas och när konjunkturen vänder. För att minska osäkerheten krävs det fler temperaturmätningar som regelbundet undersöker hur sysselsättningen förväntas utvecklas på den svenska arbetsmarknaden.

Varje halvår genomför IC-Potential intervjuer med ca 500 personalchefer i Sverige. Undersökningarna syftar till att mäta den förväntade utvecklingen av sysselsättningen på den svenska arbetsmarknaden. Personalchefsindex är skillnaden i procentenheter mellan andelen personalchefer som tror på en ökning och andelen som tror på en minskning av sysselsättningen i det egna företaget. Personalchefsindex genomförs i nära samarbete med Svenska Dagbladet.