Tjänster
Personal­chefsindex
I samarbete med Svenska Dagbladet genomför IC-Potential intervjuer med ca 500 personalchefer i Sverige där sysselsättningen, stressnivåerna och sjukfallen på den svenska arbetsmarknaden kartläggs. Analysen visar skillnader mellan branscher, regioner och företagsstorlek. Förutom att ta tempen på arbetsmarknaden är målet med Personalchefsindex™ att lyfta frågan kring psykisk ohälsa i samhällsdebatten och få företag och organisationer att arbeta mer proaktivt för att minska stressen och sjuktalen.

Sammanställning från senaste Personalchefsindex™


SYSSELSÄTTNING

Den förväntade utvecklingen av sysselsättningen är fortsatt mycket positiv.

STRESS

Stressen fortsätter öka, men takten har avstannat något.

SJUKFRÅNVARO

Den stressrelaterade sjukfrånvaron upplevs ha minskat.


Artiklar i Svenska Dagbladet

2017-11-13
→ Allt svårare att hitta rätt personal


2017-03-15
→ Ekonomin på högvarv - leder till många stressade medarbetare


2016-10-27
→ Sjukskrivningar på grund av stress eskalerar


2016-02-24
→ Nyanlända ska få jobb – genom Linkedin


→ Fler artiklar


BESTÄLL RAPPORTEN
Fyll i uppgifterna nedan

Beställ den senaste rapporten och ta reda på hur utvecklingen i er bransch ser ut. Rapporten kostar 1 950 kr exkl. moms och kommer att mejlas till dig inom 3-5 arbetsdagar. Ni är varmt välkomna att kontakta oss om ni har några frågor.

Vad innehåller rapporten?

IC-Potential AB | Bredgränd 5, 111 30 Stockholm | Telefon 08 - 410 809 00 | E-post: info@ic-potential.com