Webbaserade och affärsdrivna analysverktyg

IC-Potential är både en helhetsleverantör av undersökningstjänster och utvecklar egna kundanpassade analysprogramvaror. Vi ger IT-stöd genom hela arbetsprocessen, från genomförande av undersökning, via analys i våra webbaserade verktyg och skräddarsydda rapporter till att digitalt följa hur varje chef arbetar med sitt utvecklingsarbete. Programvarorna utvecklas i nära samarbete med våra kunder med fokus på att öka kundnyttan.
 
IC-Potentials kunder påverkar i hög grad utvecklingen av morgondagens programvaror. Läs mer om våra programvaror ClientPotential™HumanPotential™ChangePotential™ och LeadershipPotential™.

Fördelar med IC-Potentials programvaror

  • Enkla att arbeta med
  • Webbaserade och affärsdrivna analysverktyg
  • Analyser och skräddarsydda rapporter sker i realtid
  • Effektiv benchmarking via interna och externa index
  • IT-stöd genom hela förändringsarbetet