Nyheter

Ragn-Sells tecknar ramavtal med analys- och programvaruföretaget IC-Potential under 2021 - 2026

Ragn-Sells har tecknat ett ramavtal med analys- och programvaruföretaget IC-Potential om leverans av kundundersökningar, analyssystem och rapporter. Uppdraget omfattar kundundersökningar i sju bolag i fyra länder.

Ragn-Sells har valt IC-Potentials koncept för kundundersökningar med analysprogramvaran ClientPotential™ med den 3-dimensionella gapmetodiken. Konceptet omfattar koncern-, bolags-, profil- och benchmarkingrapporter som ger stöd för att identifiera förbättringsområden och möjliggöra en effektiv utveckling av kundrelationerna.

– Ständiga förbättringar är en viktig del i vår affärsutveckling för att kunna öka kundupplevelsen. IC-Potentials tydliga gapmetodik visar vägen för vad som driver våra kunder och vilka förbättringsområden vi skall prioritera för att utveckla kundrelationen. Med pedagogiska programvaror kan vi enkelt arbeta självständigt och snabbt skräddarsy egna rapporter utifrån önskade målgruppsprofiler. Vi får en bra överblick och benchmarking inom koncernen samt bättre möjligheter för att arbeta effektivt och kundorienterat, säger Carina Qvarngård, koncernansvarig för Ragn-Sells Go-to-Market funktion.

– Ragn-Sells är pionjären och det ledande företaget inom hållbarhetsarbete. Redan på 1990-talet arbetade bolaget med kretsloppssamhället och hållbar utveckling. Idag visar Ragn-Sells vägen till ett cirkulärt materialflöde och är en viktig förebild för att kunna uppnå en mer hållbar samhällsutveckling. Det känns både meningsfullt och mycket inspirerande att få utveckla affärer tillsammans med kunder som driver framtidens hållbarhetsarbete, säger Marcos Jorge, grundare och vd på IC-Potential.


­­­­­­­­­­­­­­­­­För mer information kontakta:
Carina Qvarngård på Ragn-Sells,, e-post: carina.qvarngard@ragnsells.com.
Marcos Jorge på IC-Potential AB, e-post: marcos.jorge@ic-potential.com.


Kort om Ragn-Sells-koncernen
Miljöföretaget Ragn-Sells omvandlar avfall till rena råvaror så att de kan användas om och om igen. Ragn-Sells driver på omställningen mot cirkulär ekonomi genom lösningar som minskar andra aktörers miljö- och klimatpåverkan. Ragn-Sells är ett privat, familjeägt koncernbolag, grundat år 1881. Bolagets verksamhet är fördelat över fem länder och omfattar 2 300 medarbetare. År 2020 uppgick Ragn-Sells omsättning till 6,6 miljarder kronor. www.ragnsells.se.
Kort om IC-Potential AB
IC-Potential genomför kund- och medarbetarundersökningar och erbjuder IT-stöd genom hela arbetsprocessen. Från genomförande av undersökning, via analys i vårt webbaserade verktyg och skräddarsydda rapporter, till att digitalt följa hur chefer arbetar med sitt utvecklingsarbete. Vår arbetsmodell klargör kundernas utvecklingsbehov, aktiverar deras organisation i förändringsarbetet och stödjer förbättringsarbetet i rätt riktning. IC-Potential samarbetar med börsnoterade koncerner och mindre nischföretag på svensk och internationell basis. Läs mer om IC-Potential på www.ic-potential.com.
IC-Potential AB | Bredgränd 5, 111 30 Stockholm | Telefon 08 - 410 809 00 | E-post: info@ic-potential.com